ZUS בחופשת לידה לא רק עבור חוזי עבודה

שֵׁרוּת

ב-14 באוגוסט 2013 חתם הנשיא ברוניסלב קומורובסקי על תיקון לחוק מערכת הביטוח הסוציאלי. השינויים שהוכנסו כתוצאה ממנו צריכים לרצות בעיקר אנשים העובדים על בסיס חוזים אזרחיים או מנהלים עסק משלהם.

בהתאם לשינויים שהוכנסו, המשלמים הנ"ל שיחליטו לצאת לחופשת לידה יוכלו לסמוך על תשלום ביטוח הפרישה על ידי המדינה. זאת ועוד, אם היו לעובד לפחות 6 חודשי ביטוח לפני היציאה לחופשה, מלבד הפרשות לפנסיה, ישולמו גם דמי נכות ובריאות. זהו שינוי חשוב ביותר, כי בעבר הפריבילגיה הזו ניתנה רק לאנשים המועסקים בחוזה עבודה.

שינוי התקנות הוכתב על ידי שיעור הילודה הנמוך בפולין. מטרתו היא לעורר תחושת ביטחון סוציאלי באזרחים ולעודד אותם שלא לדחות את ההחלטה להקים משפחה. הודות לשינויים שהוכנסו, גם אנשים שאינם מועסקים במסגרת חוזה עבודה לא יצטרכו לדאוג שהזמן המושקע בגידול ילד ישפיע על קצבת הפרישה העתידית שלהם.

התקנות החדשות בתוקף החל מה-1 בספטמבר 2013 והן בהחלט חדשות טובות עבור נשים רבות שקטעו את הקריירה שלהן והתמסרו לאמהות. עד כה, קצבאות הפרישה של נשים רבות היו נמוכות מאלה שבדרך כלל מגיעות לגברים, בין היתר בדיוק בגלל חופשת הורות. נכון להיום, השינויים משווים את מעמד הנשים והגברים לאור מערכת הפנסיה הפולנית.