מגבלת הסכום הפטור מניכויים משכר עבודה תשתנה!

שינוי משותף

הוועדה הפרלמנטרית לעתירות רוצה להגביר את האפקטיביות של האכיפה השיפוטית והמנהלית. לפיכך, היא הגישה טיוטת תיקון לחוק - חוק עבודה, חוק - חוק עונשין מנהלים, חוק - חוק בנקאות ולחוק איגודי חיסכון ואשראי שיתופיים. השינוי המוצע ישפיע על מגבלת הסכום הפטור מניכויים מגמול עבודה!

המגבלה הנוכחית על הסכום הפטור מניכויים משכר עבודה

הסכום הפטור מניכויים תלוי בגובה שכר המינימום החל בשנה נתונה.

סעיף 87 סעיף. 1 נקודה 1 לחוק העבודה קובעת כי סכום התגמול ללא ניכויים בגובה שכר המינימום לעובדים במשרה מלאה, לאחר ניכוי דמי ביטוח לאומי ומקדמות למס הכנסה - בניכוי סכומים שנאכפו לפי צווי אכיפה לתביעות שאינן דמי מזונות.

שכר מינימום לא ימנע אכיפה

התיקון מציע לתקן את סעיף. 87 פר. 1 נקודה 1 לחוק העבודה. הודות לשינוי זה, הסכום הפטור מניכויים יהיה גובה גמול עבודה בסך 85 אחוז. שכר מינימום לעבודה. שינוי נוסף אמור להתבצע גם באמנות. 125 פר. סעיף 2 לחוק העונשין המנהלי, שיהפוך את התגמול בגין עבודה, לאחר ניכוי המקדמה למס הכנסה, ל-50% בלבד מאכיפה, ולא ל-60% כפי שהוא כעת.

סיבות לביצוע שינויים

כפי שמדגישים כותבי הטיוטה, כיום אנשים רבים נמנעים מתשלום התחייבויותיהם מלבד חובות אחזקה, מכניסה לעבודה מזויפת בשכר מינימום, ללא ניכויים, ומקבלים את יתרת התגמול באופן לא רשום.

זאת ועוד, שינוי כזה נתמך בעלייה מתמשכת בגובה שכר המינימום, שגובהו הולך ומתקרב לשכר החציוני, ולפיכך להשתכרות של חלק נכבד מהחברה, ובכך יוצאים מהסכום. נחשב למינימום הקיום. הדבר מעמיד את החייבים במעמד מיוחס מול חלק מהחברה, הנאלץ להוציא הוצאות שוטפות מאותו שכר עבור שירות התחייבויות שנגרמו.

לטענת מחברי הטיוטה, החייבים לא יהיו מוגנים יותר ומצב נושיהם ישתפר.

גבול הסכום הנטול ניכויים מגמול עבודה הוא להגן על החייבים ולספק להם פרנסה. עם זאת, בשנים האחרונות נעשה שימוש לרעה בהגנה זו. השינוי המוצע בהחלט יכול לשפר את מצב הנושים, שכן בסופו של דבר יגבו חובות.