שינויים ב-WIS משנת 2021 - למה צריכים משלמי המסים להתכונן?

שינוי משותף

WIS (מידע תעריף מחייב) נוגע ליישום נכון של ההוראות בדבר שיוך שיעור המע"מ למוצר או שירות נתון. WIS כולל גם את חלוקת הנושא לפי הסיווגים המתאימים - CN או PKOB (סיווג טובין) ו-PKWiU (סיווג שירותים). אפשרות הגשת בקשות להחלטת WIS קיימת החל מה-1 בנובמבר 2019. מידע תעריף מחייב הינו בצורת החלטה מנהלית שניתנה על ידי ק.א.ש - מנהל לשכת מינהל המסים, על בסיס תקנת ההוצאה לפועל. בדוק אילו שינויים ב-WIS מחכים למשלמי המסים משנת 2021!

שינויים ב-WIS מ-2021

טיוטת הממשלה לשנת 2021 בדבר תיקונים לחוק מס על סחורות ושירותים ולחוקים מסוימים נוספים קובעת גם שינויים בתפקוד ה-WIS, שאמורים להיכנס לתוקף ב-1 בינואר 2021.

מה ישתנה?

  • לחוק המע"מ המתוקן יתווסף סעיף 42כ"א, לפיו ניתן לשלול מהנישום את ההגנה הנובעת מהב"ש שלו אם תמצא רשות המסים שהנושא הנכלל במס"מ שהוגש על ידו הוא חלק מהעסקה שבה החוק. עבר התעללות. התיקון לסעיף 42כ"א יחול גם על WIS שהוצא לפני התיקון לחוק, כלומר אלה שניתנו מיום 1 בנובמבר 2019.
  • החל מהשנה החדשה, נישומים הפונים ל-WIS יצטרכו להגיש הצהרה עם התוכן הבא:

"בהיותי מודע לאחריות פלילית להגשת הצהרה כוזבת, אני מצהיר כי ביום הגשת הבקשה, במסגרת הבקשה הנדונה, לא תלויים ועומדים הליכי מס, בדיקת מס או בדיקת מכס ומס וכי לעניין זה. העניין לא הוכרע מבחינת מהותו בהחלטה או בהחלטת רשות המסים".

במקרה של התרחשות הנסיבות הנזכרות בהצהרה שהוגשה, WIS לא ישוחרר.

  • על פי אמנות. 42h של חוק המע"מ החל כעת:

"ה-WIS יפקע מכוח דין במקרה של שינוי בהוראות דיני המס הנוגעות לטובין או לשירותים נשואיו, וכתוצאה מכך ה-WIS לא עולה בקנה אחד עם הוראות אלה. תוקף ה-WIS פג במועד כניסת התקנון לתוקף, וכתוצאה מכך ה-WIS לא עולה בקנה אחד איתם".

לחוק המתוקן נוסף סעיף 42הא, המניח שהחלטת ה-WIS תהיה תקפה למשך 5 שנים ממועד הוצאתה.