שינויים בחוק העבודה הקשורים להורות מתוכננים לשנת 2022

שֵׁרוּת

בקשר להחזרות הקרובות מחגים, כמו בכל שנה, מתחיל להופיע מידע על שינויים מתוכננים בחוק. ועם כניסתה של השנה החדשה, מתוכננים שינויים בחוק העבודה.

שינויים בקוד העבודה ובהנחיית האיזון בין עבודה לחיים

לאחרונה מדברים יותר ויותר על השינוי בחופשת הלידה שמצפה לנו ב-2022. כרגיל במצבים כאלה זה לא קורה בלי סיבה. השינוי הוא תוצאה של הצורך של המחוקק ליישם את הוראה (EU) 2019/1158 של הפרלמנט האירופי ושל המועצה על איזון בין עבודה לחיים של הורים ואפוטרופוסים במערכת המשפט הפולנית. זה נקרא הוראת האיזון בין עבודה לחיים, אשר אומצה על ידי גופי האיחוד האירופי ביוני 2019.

לפולין ולמדינות אחרות החברות באיחוד האירופי יש עד 2 באוגוסט 2022 ליישם הנחיה זו.

הוראת האיזון בין עבודה לחיים מתייחסת לאיזון בין עבודה לחיים, ויישומה יהיה בפיקוח מועצת התוכנית שמונתה על ידי קרן Share The Care. מועצת התכנית מורכבת ממומחים בתחומים שונים, ביניהם: כלכלה, משפטים, פסיכולוגיה וסוציולוגיה, אך גם נציגים של ארגונים לא ממשלתיים, עסקים ואפילו פוליטיקאים.

יש להצביע על הנושאים החשובים ביותר הכלולים בהנחיית האיזון בין עבודה לחיים, שהם:

  1. הזכות לחופשה עקב כוח עליון;
  2. חופשת מטפלת;
  3. חופשת לידה;
  4. חופשת לידה;
  5. ארגון גמיש של זמן העבודה;
  6. סנקציות בגין הפרת פתרונות שהוכנסו לפי ההוראה או שכבר תקפים, לרבות הוראות ההוראה.

זכות לחופש מטעמי כוח עליון

בהתאם להוראות ההוראה, יש להכניס פתרונות כאמור על מנת להבטיח כי העובד זכאי לחופשה מהעבודה מטעמי כוח עליון במצבים דחופים מסיבות משפחתיות במקרים הנגרמים עקב מחלה או תאונה בהם יש צורך בנוכחותו המיידית. עד כה, בנסיבות כאלה, המעסיק החליט לפי שיקול דעתו האם להעניק לעובד הפסקת עבודה.

דוגמה 1.

גברת מריה גילתה שבעלה עבר תאונת דרכים קשה בזמן שטיפל בילדיהם. במצב כזה, על המעסיק, בהתאם להוראות ההוראה, להעניק למריה זמן פנוי מהעבודה.

באשר לשאר הפתרונות שיוצגו, קודם כל, הם יהיו קשורים לשינוי זכויות האבות לצאת לחופשת לידה. הסיבה לכך היא שחשוב להקל על החזרה לעבודה של נשים לאחר ההריון.

ארגון גמיש של זמן העבודה

כמו כן, ההוראה מצביעה על הצורך בהכנסת פתרונות למערכת המשפטית בכל הנוגע לארגון גמיש בעבודה להורים לילדים עד גיל 12 וכן למטפלים. זכאות זו תחייב את הסכמת המעסיק. ארגון עבודה גמיש אמור להתבסס על אפשרות להתאים את לוח העבודה לצרכי העובד. הכלים לתמוך ביישומו כוללים: עבודה מרחוק, הפחתת זמן עבודה, יישום לוחות זמנים גמישים של זמני עבודה או הפחתת זמן העבודה שלו.

בשל כך, עשוי המחוקק להחליט להסדיר את מוסד העבודה מרחוק בחוק העבודה, המשמש בהיקפים נרחבים במהלך המגיפה, אך עדיין לא הוסדר רשמית. יצוין כי בהתאם להוראות ההוראה, מעסיקים יחויבו לדון בבקשות לארגון עבודה גמיש תוך התחשבות בצרכי המעסיקים והעובדים כאחד. דחיית הבקשה תצטרך להיות מנומקת על ידי המעסיק. מנגד, ההסכמה לארגון העבודה הגמיש של עובד העומד בתנאים לכך תהיה מוגבלת בזמן. לאחר תום התקופה המוסכמת, העובד יחזור לדפוס העבודה המקורי. אם הנסיבות משתנות בזמן שהעובד קיבל הסכמה להסדרי עבודה גמישים, ניתן לבקש חזרה לדפוס העבודה המקורי.

דוגמה 2.

לגברת מריה יש בן חולה בגיל 4. היא ביקשה הסכמה לארגון עבודה גמיש באמצעות עבודה מרחוק, לה הסכים המעסיק לתקופה של שנה. לאחר תאריך זה, מריה תצטרך לחזור לעבודה בדרך הרגילה. אם באותה עת יתקיים מצב שבעלה של מריה יוכל לטפל בילד והיא לא תצטרך לעבוד מרחוק, היא רשאית להגיש בקשה למעסיק להחזרה לארגון העבודה המקורי.

חופשת לידה

בכל הנוגע לשינויים בחופשת הלידה, השינוי העיקרי המצפה לאבות יהיה העובדה שתינתן להם זכות פרטנית לחופשת לידה של ארבעה חודשים. נכון להיום, אם שאין לה את הזכות לכך, כי למשל אינה עובדת במסגרת חוזה עבודה, אינה יכולה להעביר את חופשת הלידה לאב. לאחר יישום השינויים תהיה לאב זכות פרטנית לחופשת לידה, ללא קשר לשאלה אם היא ניתנת לאם או לא.

לאבות יהיו רק חודשיים של חופשת לידה לשימוש. אם הגבר לא משתמש בהם, הם הולכים לאיבוד כי לא ניתן להעבירם לאם.

זה נראה מקובל אם האב יכול לנצל רק חלק מחופשת הלידה. אם לא יעשה כן, עליו להביא בחשבון שהזכאות שלא נוצלה תחולט ולא יקבל בעבורה כל מקבילה.

דוגמה 3.

לאחר שנכנסו לתוקף התקנות המיישמות את ההוראה, הפך מר יאן לאב. הוא ואשתו החליטו שלא ייצא את חופשת הלידה המגיעה לה. במקרה זה, החופשה בת החודשיים שהוקצו לאב יחולט, ומר יאן לא יפוצה בגינה.

יצוין כי על פי הוראת האיזון בין עבודה לחיים, כל עובד זכאי לחופשת הורות, ומשכה הוא ארבעה חודשים. יש לנצל את החופשה לפני שהילד מגיע לגיל 8.

ההוראה מאפשרת לתלות את הזכאות לחופשת הורות בנסיבות העסקה שונות, כגון משך השירות, ובלבד שההגבלות שהוכנסו בעת יישום ההוראה לא יעלו על שנה. עוד יצוין, כי בהכנסת הוראות ההוראה לסדר המשפטי הלאומי ניתן לציין נסיבות שבהן יוכל המעביד לדחות את מתן חופשת הלידה אם הדבר יפגע באופן חמור בתפקוד התקין של המוסד. מעסיק.

חופשת לידה

הוראות חוק העבודה מעניקות לעובד-אב המגדל ילד זכות לחופשת לידה של עד שבועיים. יצוין כי במקרה זה הקדים המחוקק הפולני את הוראות הוראת האיזון בין עבודה לחיים בהקשר זה. על פי הוראותיה, אבות, בהתבסס על הוראות הדין הלאומי המיישמות את ההוראה, יזכו לחופשה לרגל לידת ילד, שמשך הזמן יהיה 10 ימי עבודה. על פי ההוראה, הזכות אליו אינה תלויה במשך השירות ובתקופת העסקה קודמת אצל מעסיק נתון. כל מדינה חופשית לקבוע את התאריך שבו יש לצאת לחופשת האבהות - זה עשוי להתקיים לפני לידת הילד, כמו גם לאחר הלידה, או באופן שהאב ינצל חלק מהחופשה לפני הלידה. לידה וחלק לאחר לידת הילד.

חופשת טיפול בילדים

יתרה מכך, ההנחות של ההוראה מחייבות את המדינות החברות להכניס למערכות המשפט הלאומיות שלהן תקנות המעניקות לעובדים את הזכות לחופשת מטפלת של לפחות חמישה ימי עבודה בשנה לכל עובד. זכות זו עשויה להיות כפופה לאישור הולם על בריאותו של קרוב משפחה של העובד. מבחינה זו, המחוקק הפולני יצטרך להתאים את תקנות ההוראות שהיו בתוקף עד כה להנחות ההנחיה. יש לזכור שבמקרה של מחלה של קרוב משפחה של עובד הוא רשאי להשתמש כיום בחופשת מחלה, מה שנקרא לְטַפֵּל. ובמקרה של ילדים עד גיל 14, העובד רשאי לנצל חופשה מהעבודה שניתנה לו על ידי המעסיק, והיא לצורך טיפול בילד בריא.

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

הגנה על עובדים המשתמשים במוסדות שהוכנסו ליישום הוראת האיזון בין עבודה לחיים

על פי הוראות הוראת האיזון בין עבודה לחיים חיים, מובטחת לעובדים הזכות לחזור לעבודתם או לתפקיד מקביל בתנאים רווחיים לא פחות וליהנות מכל שיפור בתנאי העבודה לו הם יהיו זכאים במהלך היעדרותם.

זאת ועוד, על-ידי יישום הוראות ההוראה מחויב המחוקק להסדיר את איסור הפליית עובדים בשל התרחשות ומימוש זכויותיהם הקשורות בחופשת אבהות, הורות ואכפתיות וכן בשל מימוש זכותם. לארגון עבודה גמיש. המחוקק מחויב בנוסף להסדיר את איסור פיטורי עובדים מהטעמים האמורים לעיל.

הנחות ההנחיה נועדו גם להבטיח שעובדים המטפלים בחופשת אבות או לידה יקבלו בתקופה זו שכר או הטבה מתאימה במזומן. ההטבות צריכות להיות שוות ערך לפחות לסכום שעובד נתון יקבל במקרה של חופשת מחלה.

סנקציות צפויות בגין הפרת התקנות שיוכנסו בהוראת האיזון בין עבודה לחיים

על מנת להבטיח את היישום הנכון של הפתרונות שהוכנסו לסדר המשפטי הלאומי הקבוע בהנחיית האיזון בין עבודה לחיים, תוכנו מעניק גם למדינות החברות את הזכות להציג פתרונות משפטיים המספקים סנקציות בגין הפרת הוראות לאומיות שנקבעו. אומצה על בסיס הוראת האיזון בין עבודה לחיים או הוראות שכבר נקבעו החלות בעניינים שאליהם מתייחסת ההוראה. הסנקציות יהיו יעילות, מידתיות ומרתיעות.ניתן להשתמש בהם בצורה של קנס או, למשל, תשלום פיצויים.

דוגמה 4.

בהתאם לזכות שמקנה ההוראה, רשאי המחוקק להטיל קנס בסך, למשל, 10,000 זלוטי, המוטל על מעסיק שמסרב לאב את הזכות לחופשת לידה.

לסיכום, בהקשר לפתרונות שאומצו בהנחיית האיזון בין עבודה לחיים, נערכים שינויים בקוד העבודה. נכון לעכשיו, ההנחות המדויקות של הצעות החוק שמטרתן יישום ההוראה אינן ידועות עדיין. למרות זאת, יש מידע לפיו משרד הפיתוח, העבודה והטכנולוגיה מבקש להכניס שינויים המאריכים את חופשת הלידה מהשבועיים הקודמים לשישה שבועות. שינויים אחרים נותרו בשלבי פיתוח ולא הוצגו לציבור. בשל החופש הרב שמציעה הוראת האיזון בין עבודה לחיים, ניתן לצפות כי בשל הצורך לתמוך בעובדים הכבדים באחריות הורית, ינסה המחוקק להכניס כמה שיותר נוחיות להורים עובדים.