שינויים בתקנות במהלך השנה - המשרד יפר את הכללים הקיימים

שינוי משותף

משרד האוצר מבקש להכניס שינויים בתקנות במהלך השנה, במקביל לסטייה מהכלל התקף מזה 25 שנה! במשך רבע מאה הותקנו התקנות המתקנות לפחות חודש לפני תחילת שנת המס.

לפני יותר משנתיים וחצי נכנסה לתוקף הוראת ATAD II על מבנים היברידיים. למדינות האיחוד האירופי היה עד סוף 2019 לשנות את התקנות כך שיתאימו להנחיה החדשה. עם זאת, עדיין חלק מהמדינות כמו פולין, קפריסין, גרמניה, יוון, לטביה, רומניה וספרד לא ביצעו כל שינוי בתחום המס. העיכובים הביאו לכך שהנציבות האירופית שלחה בינואר השנה מכתב ערעור לפולין כדי לתקן את הליקויים הקשורים ליישום הנחיית ATAD II. אם התקנות הפולניות לא יתוקנו בהתאם, הנציבות האירופית רשאית לתת חוות דעת רשמית או להפנות את התיק לבית המשפט לצדק של האיחוד האירופי.

משרד האוצר מתכנן לבצע שינויים במיסוי מבנים היברידיים באפריל 2020. הטיוטה כבר לאחר הקריאה הראשונה בסי'ם. פעילויות אלו שוברות את הכלל שאסר להכניס שינויים שליליים במהלך השנה הן לחברות והן לאזרחים. התנהגות משרד האוצר נתקלה בעימות סוער ובדעות שליליות. המשרד טוען כי שינויים כאלה מוצדקים בשל האינטרס הציבורי החשוב. כמו כן נכתב כי "איסורים וצווים הנגזרים מעקרונות של מדינה דמוקרטית הנשלטת בחוק (סעיף 2 לחוקה) אינם מוחלטים”.

יועצי המס נקטו עמדה ביקורתית על התנהגות המשרד. הערות שליליות מצביעות על כך שהתנהגות זו מגוחכת משום שהיא מפרה את הכלל התקף כבר למעלה מ-20 שנה, המתייחס לצורת דיני המס הבלתי משתנה בשנת מס. ככל הנראה יהיו לכך השלכות שליליות על הנישומים בעתיד, כמו שינויים תכופים יותר בתקנות במהלך השנה, כאשר הנישומים ינצחו במאבק מול משרד האוצר, למשל בבתי משפט. ההערות מצביעות על הצדקה לא נכונה של עיכוב החקיקה כמאבק בפרצות משפטיות.

בהגנה מסתמך המשרד גם על פסקי הדין של בית הדין לחוקה. זה מוכיח שהתנהגות כזו יכולה להיחשב כ"מאמצי המחוקק להתנגד להונאת מס וניצול לרעה, המובילים להתחמקות מחובת תשלום מסים."(פסק דינו של בית הדין לחוקה מיום 18.10.94, ק 2/94). היישום של הוראת ATD II הוא שמטרתו למזער את עקיפת החוק ואופטימיזציה אגרסיבית של מס.

אולם גם הערת הגנה זו של המשרד זכתה לחוות דעת שלילית. מהערות בהמשך עולה כי התייחסות כזו אינה מספקת למצב, משום שההוראות הנובעות מפסק הדין שוות לאלו המצויות בפקודת המס של היום, והוראות חוק מס הכנסה הן דבר אחר לגמרי.

תיקון של הרגע האחרון לתקנות, ללא קשר לטיעונים, עדיין משנה את הכלל הנוכחי של אי-הכנסת שינויי מס במהלך השנה. למהר צפויות להיות השלכות שליליות על הנישומים כאשר יתחילו לבטל החלטות של רשויות המס המבוססות על הוראות לא חוקתיות, שיחייבו את הנישומים לשלם את ההתחייבויות הנובעות מכך בריבית.