הפסקת פעילות העסק ועלויות

אתר אינטרנט

בעת ניהול עסק עלול יזם, מסיבות שונות, להיאלץ להשעות אותו, בין אם מסיבות כלכליות ובין אם מסיבות אישיות.

הזכות להשהות פעילות עסקית נתונה לאותם גופים שאינם מעסיקים עובדים בזמן נתון. זה תנאי הכרחי. תקופת ההשעיה המינימלית היא 30 יום והמקסימום הוא 24 חודשים.

בתקופת ההשעיה, היזם אינו יכול לבצע פעילות כלכלית ולהפיק ממנה הכנסה שוטפת. בנוסף, לנישום בתקופה זו יש לא רק חובות מסוימות אלא גם זכויות. ביניהם ניתן לציין:

  • הזכות לבצע כל פעולות הנחוצות לשמירה או הבטחת מקור ההכנסה;
  • הזכות לקבל חובות או חובה להסדיר התחייבויות הנובעות לפני מועד הפסקת הפעילות העסקית;
  • הזכות להיפטר מרכוש קבוע וציוד משלהם;
  • הזכות או החובה להשתתף בהליכי משפט, הליכים מסים ומנהליים הקשורים לפעילות עסקית שבוצעה לפני הפסקת הפעילות העסקית;
  • ביצוע כל החובות הקבועות בחוק;
  • הזכות לקבל הכנסה כספית, גם מפעילויות שבוצעו לפני הפסקת הפעילות הכלכלית,
  • אפשרות להיבדק בתנאים הניתנים ליזמים המנהלים פעילות עסקית.

כתוצאה מהתקנון הנ"ל, חלה חובה על היזם להסדיר התחייבויות הנובעות לפני מועד הפסקת פעילות העסק. אלה יכולים לכלול, למשל

  • מנוי לטלפון;
  • שכר דירה עבור השכרת המקום;
  • עמלת אינטרנט.

הוצאות אלו יהוו עלות הניתנת לניכוי מס, ולכן יש לכלול אותן בספר המסים של הכנסות והוצאות.