הודעה על שינוי כתובת במהלך הליכי מס - תבנית עם סקירה

הורד

הנישום נגדו מתנהל הליכי המס מחויב להגיש מכתב לרשות שהוא הודעה על שינוי כתובת. המשך לקרוא כדי לגלות כיצד להגן על עצמך מפני השלכות משפטיות שליליות בעת שינוי כתובתך במהלך הליכי מס, כלומר כיצד להכין נכון הודעה על שינוי כתובת במהלך הליכי מס.

חובת הודעה על שינוי כתובת במהלך הליכי מס

הודעה על שינוי כתובת במהלך הליכי מס הינה חובה המוטלת על הנישום לפי א. 146 § 1 לפקודת המס. על פי הוראה זו, הנישום חייב להודיע ​​לרשות המסים על שינוי הכתובת למתן שירות וכן על הכתובת האלקטרונית, אם הנישום הגיש או הסכים לשימוש באמצעי שירות כאמור. את ההודעה יש להגיש תוך 7 ימים מהמועד בו שונו הנתונים. עם זאת, בשל ההשלכות, כדאי להודיע ​​לרשות בהקדם האפשרי.

ההודעה על שינוי הכתובת במהלך הליך המס עשויה להיעשות גם על ידי נציג הנישום או עורך דינו.

חָשׁוּב!
בהתאם להחלטת בית המשפט העליון לעניינים מינהליים מיום 21.7.2014, אסמכתא מס' ב"פ 793/14, אנשים טבעיים המנהלים פעילות עסקית מגישים הודעה על שינוי כתובת במהלך הליכי המס תוך יידוע ישירות לרשות המסים המנהלת את ההליך! עדכון נתוני הרישום ב-CEIDG אינו מקיים את חובת ההודעה על שינוי כתובת במסגרת הליכי מס.

הודעה על שינוי כתובת במהלך הליכי מס - השלכות אי מילוי החובה

נישום, באי הודעה על שינוי כתובת במהלך הליכי מס, מסתכן בתוצאות משפטיות שליליות. למרות שינוי כתובת הנישום, מכתבים שנמסרו על ידי הרשות לכתובת הנוכחית נחשבים נמסרים ובעלי השפעות משפטיות ספציפיות (כגון, למשל, תחילת התקופה להגשת תלונה על החלטה או ערעור), בעוד הרשות משאירה את המכתב בתיק.

אלמנטים ותבנית ההודעה על שינוי כתובת

את ההודעה על שינוי הכתובת במהלך הליך המס יש להגיש לרשות המנהלת את ההליכים במקרה ספציפי, לרבות את מספר האסמכתה שלה בהודעה.

יש לזכור כי רשויות המס, למרות שיש להן גישה לנתוני הרישום הכלולים ב-CEIDG, אינן מחויבות לפקח על תקפות נתוני הנישומים. הודעה על שינוי כתובת במסגרת הליכי מס היא חובה של הנישום.

להוריד:

pdf
הודעה על שינוי כתובת במסגרת הליכי מס ((...). תיאור PDF: טופס למילוי ידני docx
הודעה על שינוי כתובת במסגרת הליכי מס ((...). Docx תיאור: עריכה, הדפסה, שמירה