קצבת סיעוד - שינויים בחוק הטיפול בילד נכה

שֵׁרוּת

עובדים שהם הורים לילדים נכים זכו כעת בזכויות חדשות מבחינת זמן עבודה וצורות עבודה כדי שיוכלו לשלב טוב יותר את ביצוע התפקידים המקצועיים עם הטיפול בילד נכה. כמו כן, המחוקק נתן להם מגבלה חדשה של גמלת טיפול לילד נכה שהגיע לגיל 14 ומטה בהיקף של 30 יום בשנה קלנדרית. בעבר, דמי טיפול לילד מעל גיל 14, כמו לכל בן משפחה אחר, עמדה על 14 ימים בשנה בלבד. הרשאות חדשות לאנשים המגדלים ילדים נכים הוכנסו ב-6 ביוני 2018 בחוק מיום 10 במאי 2018 לתיקון חוק השיקום המקצועי והחברתי והתעסוקה של נכים וחוקים מסוימים אחרים.

קצבת מטפלת - מי מושפע מהשינויים החדשים?

השינויים חלים על אנשים שהם:

 • עובד-בן זוג או עובד-הורה של ילד בשלב טרום לידתי, במקרה של הריון מסובך;

 • עובד-הורה לילד שיש לו תעודה המאשרת נכות קשה ובלתי הפיכה או מחלה חשוכת מרפא חשוכת מרפא, שהופיעה בשלב הטרום לידתי של התפתחות הילד או במהלך הלידה;

 • עובד-הורה לילד שיש לו תעודת נכות או תעודת נכות בינונית או קשה;

 • עובד-הורה לילד שיש לו, בהתאמה, דעה על הצורך בתמיכה מוקדמת בהתפתחות הילד, החלטה על צורך בחינוך מיוחד או החלטה על צורך בפעילות שיקומית וחינוכית.

אילו שינויים מכניס החוק במהלך עבודתם של אנשים המטפלים בנכים?

לעובדים אלו הוענקו זכויות גדולות יותר מבחינת זמן העבודה, מה שאפשר להם ליישב ביתר קלות את חובות העבודה שלהם עם הטיפול באדם תלוי. על פי נוסח החוק החדש, על המעסיק להיענות לבקשת עובד כאמור, המוגשת בנייר או אלקטרוני, לגבי:

 • זמן עבודה מופרע - המורכב מכך שעובד-הורה המגדל ילד נכה יכול, למשל, לעבוד 4 שעות מ-8 עד 12, ולאחר מכן לקבל הפסקה לטיפול בעניינים אישיים ולחזור לעבודה, למשל בשעה 15:00. ועבודה עד 19:00 בזמן עבודה מופרע, ההפסקה לא תעלה על 5 שעות. הפסקה זו אינה כלולה בזמן העבודה, אולם היא זכאית למחצית מהגמול בגינה, באשר להפסקה;

 • זמן עבודה גמיש - המורכב מכך שהעובד יכול לקבוע את פרק זמן העבודה הנוח ביותר בו יוכל להתחיל את זמן העבודה, למשל מ-7 בבוקר עד 11 בבוקר, ולסיים את העבודה לאחר העבודה את מספר השעות המתאים, הנובע מ- זמן עבודה. חשוב לציין, למחרת, הוא יכול להתחיל לעבוד מוקדם יותר או מאוחר יותר, כראות עיניו;

 • זמן עבודה פרטני - העובד רשאי להחליט שהוא רוצה למשל לעבוד בשבת ולקיים יום חופש אחר, למשל יום שני. זמן עבודה פרטני מאפשר מצב כזה שהעבודה תתבצע רק בימי שישי, שבת, ראשון וחגים, כלומר בשעות העבודה בסופי שבוע.

בנוסף לשינוי מערכת זמני העבודה, לעובדים הנ"ל יש חופש גדול יותר בבחירת עבודה מרחוק, כלומר עבודה מרחוק באמצעות אמצעי תקשורת אלקטרוניים.

המעסיק מחויב להיענות לבקשה כאמור, גם אם מקום העבודה לא כרת הסכם על תנאי ביצוע עבודת מרחק ואם עבודה כזו לא נכללה בתקנון.

נוחות נוספת לעובדים הנזכרת בחוק היא האפשרות לשלב מערכות זמן עבודה שונות עם עבודה מרחוק, שבה, למשל, עובד - הורה המטפל בילד נכה, עובד מרחוק מהבית יומיים בשבוע, ועובד שלושה. ימים בשבוע בזמן עבודה גמיש - מתחיל לעבוד בתקופה שבין 7-11.

על המעסיק לשקול תמיד את בקשת העובד, אלא אם הדבר לא מתאפשר מסיבות ארגוניות – בשל הארגון או סוג העבודה. על המעסיק להודיע ​​לעובד בכתב או אלקטרוני על הסיבה לאי הסכמה להצעת העובד לגבי זמן העבודה או צורת התארגנות העבודה במערך העבודה המרוחק.

בנוסף לשינויים בשעות העבודה, החוק שנכנס לתוקף ב-6 ביוני 2018 הכניס כללים חדשים לתשלום דמי טיפול.

קצבת מטפל - על מה השינויים?

החל מה-6 ביוני 2018 זכו הורים לילדים עם מוגבלות לזכאויות חדשות לגמלת טיפול. הם נוגעים להורים שמטפלים ב:

 • ילד חולה עם תעודת נכות קשה או תעודת נכות הכוללת את האינדיקציות הבאות: צורך בטיפול קבוע או ממושך, או עזרה של אדם אחר בשל האפשרות המוגבלת משמעותית לקיום עצמאי והצורך בהשתתפות יומיומית מתמדת של אפוטרופוס הילד בתהליך טיפולו, שיקומו וחינוכו עד גיל 18;

 • ילד עם תעודת נכות קשה או תעודת נכות הכוללת את האינדיקציות הבאות: צורך בטיפול קבוע או ממושך, או עזרה של אדם אחר בשל האפשרות המוגבלת משמעותית לקיום עצמאי והצורך בהשתתפות יומיומית מתמדת של אפוטרופוס של ילד בתהליך טיפול ושיקום וחינוך עד גיל 18 במקרה של:

 • לידה או מחלה של בן הזוג המבוטח, הורי הילד המטפלים בילד ללא הרף, אם הלידה או המחלה לא מאפשרים לבן הזוג או ההורה לספק טיפול;

 • השהות של בן/בת הזוג של המבוטח, הורי הילד המטפלים בילד ללא הרף בבית חולים או מוסד רפואי אחר של גורם רפואי המבצע פעולות רפואיות כגון שירותי אשפוז ושירותי בריאות מסביב לשעון.

חָשׁוּב!
קצבת המטפל ניתנת למשך לא יותר מ-30 ימים בשנה קלנדרית.

אולם אם חלה ילד עם דרגת נכות שמלאה לו מתחת לגיל 14, או שעובד מטפל בילד נכה עד גיל 8, בגלל לידה, מחלה, אשפוז של בן הזוג או ההורה המבוטח. של הילד המטפל כל הזמן בילד זה מונע מהם לממש את דמי הטיפול, קצבת המטפל ניתנת לפי הכללים הכלליים הקיימים כיום, כלומר במגבלה של 60 יום בשנה קלנדרית.

חָשׁוּב!
אם ילד מתחת לגיל 14 חלה, לא חלה המגבלה החדשה על תשלום דמי טיפול, שהיא 30 יום בשנה קלנדרית. במצב כזה ישולמו דמי הטיפול לפי הכללים הקיימים.

קצבת מטפל המגבלה החדשה לתשלום קצבת מטפל, שהיא 30 יום בשנה קלנדרית, תחול אם העובד מקבל קצבת טיפול בגין טיפול:

 • ילד נכה עקב לידה, מחלה או אשפוז של בן זוגו של המבוטח או הורה לילד, המטפל באופן מתמיד בילד שמלאו לו 8 שנים אך מתחת לגיל 18;

 • ילד נכה חולה שהגיע לגיל 14 אך מתחת לגיל 18.

כדי לתעד את זכאותך לגמלת טיפול חדשה, תזדקק למסמכים הבאים:

 • אישור רפואי של ZUS ZLA על הצורך במתן טיפול,

 • בקשה לגמלת טיפול בטופס Z-15 א,

 • מסמך המאשר את נכותו של הילד.

עם זאת, בעת קביעת הזכות לגמלת טיפול לטיפול בילד נכה עד גיל 18 במקרה של:

 • לידה או מחלה של בן הזוג המבוטח, הורה לילד המטפל בילד ללא הרף, אם הלידה או המחלה לא מאפשרים לבן הזוג או ההורה לספק טיפול, או

 • שהייה בבית חולים או במתקן רפואי אחר של בן זוגו של המבוטח או הורה לילד המטפל כל הזמן בילד,

נדרשים מסמכים, כגון במקרה של קביעת זכות לדמי טיפול, לטיפול בילד מתחת לגיל 8 בנסיבות הנ"ל (כלומר אישור רפואי שניתן בצורה רגילה הכוללת: שם ושם משפחה של בן הזוג המבוטח או הורה של הילד) הטיפול בילד, התקופה והסיבה לצורך בטיפול בילד, שם ושם משפחתו של הילד המטופל, חותמת וחתימת הרופא המוציא את האישור והבקשה קצבת טיפול בטופס Z-15A).

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

המתקנים שהוכנסו לעובדים המתמודדים עם ילדים נכים בהחלט יקלו על הורים כאלה לשלב עבודה עם חיים פרטיים. מעסיקים צריכים לתמוך בעובדים אלה ולהסכים לשינויים חיוביים במהלך העבודה או בצורת העבודה. רק מכשולים ברורים בעלי אופי ארגוני יכולים להצדיק את סירובו של המעסיק להסכים לשינויים שהציע העובד בזמן או בצורת העבודה. הרי ידוע שעבודה מרחוק או שעות עבודה גמישות לא יתאפשרו בכל תפקיד.