הסכום החד פעמי ששולם חייב במס הכנסה

שֵׁרוּת

עובדים מרבים להשתמש במכוניות פרטיות בעבודתם. עם זאת, יש לזכור כי הסכום החד פעמי בקשר לעלויות שנגרמו לעובד בקשר לשימוש כאמור לא תמיד יהיה פטור ממיסוי מצד העובד.

סעיף 21 שניות1 נקודה 23ב לחוק מס הכנסה קובעת כי פטור ממס הכנסה הוא החזר עלויות שנגרמו לעובד בגין שימוש בכלי רכב שבבעלות העובד, לצורכי מקום העבודה, בנהיגה מקומית:

  • אם החובה לשאת בעלויות אלו על ידי מקום העבודה או האפשרות להעניק את הזכות להחזר עלויות אלו נובעות ישירות מהוראות פעולות אחרות
  • עד לסכום של סכום חד פעמי חודשי או עד לסכום שאינו עולה על הסכום שנקבע לפי התעריפים לקילומטר אחד מקילומטראז' הרכב, המפורטים בתקנות נפרדות

לסיכום, פטור זה חל רק על טיולים מקומיים וקבוצות עובדים בודדות - דוורים, עובדים סוציאליים, עובדי שירות היערות.

קבוצות עובדים אחרות המשתמשות ברכב הפרטי שלהן למטרות עסקיות אינן פטורות, מה שאומר שהעלויות המוחזרות יהיו חייבות במס הכנסה.