השעיית פעילות אכיפה בהליכי הוצאה לפועל

שֵׁרוּת

לפי תקנון סדר הדין האזרחי, רשאי עורך הדין להשהות את פעולות ההוצאה לפועל, אם לפני תחילת ההליכים החייב יגיש הוכחה שאין עליה עוררין בכתב כי עמד בהתחייבותו או אם הנושה הסכים לדחות את תשלום חובו. , וכן אם החייב או בן זוגו מעלים תלונה על ביצוע פעולות מכוח חוזה הנישואין, אותה יגיש לפקיד (יש להוכיח שהנושה ידע על הוראות חוזה הנישואין).

השעיית פעולות האכיפה על ידי עורך הדין

השעיית פעולות האכיפה על ידי הפקיד אין פירושה פסיביות מוחלטת של הרשות. עורך הדין, בהתאם לנסיבות, ינקוט בצעדים על מנת לאפשר המשך המשך, עתידי של ההליכים.

צורה נוספת של הפסקת פעילות אכיפה היא הקפאת ההליכים על פי החלטה שניתנה על ידי בית משפט.

עיקרון הליכי ההוצאה לפועל הוא שעורך הדין אינו בוחן את תוקפו של הכתב שכנגד פנה אליו הנושה. לפיכך, הוכחת החייב (בן זוגו) של נסיבות שיש בהן כדי להצדיק הפסקת הליכי הוצאה לפועל או השעייתם אינה יעילה.

הפסקת פעילות אכיפה - דוגמאות

דוגמה 1.

האם ניתן לפנות לפעילות הוצאה לפועל למרות החלטת הפקיד?

כן. על עורך הדין חלה חובה לבצע את הפעולות שהושעו ולהמשיך בהליכים, במידה והנושה הביע רצון כאמור. במקרה זה, ההחלטה נתונה בידי הנושה.

דוגמה 2. 

מה אם הנושה טעה בהגשת בקשה לביצוע פעולות הוצאה לפועל?

במצב כזה רשאי החייב להתגונן מפני הוצאה לפועל באמצעות הגשת תביעה נגד הוצאה לפועל. לחייב הזכות לתבוע מהנושה פיצויים אם נגרם לו נזק כתוצאה מתמיכה בלתי מוצדקת בהוצאה לפועל.