תמיכה להורים - גמלת הורים

שֵׁרוּת

ב-1 בינואר 2016 נכנסה לתוקף גמלת הורים חדשה בסך 1,000 זלוטי. הוא מוענק למשפחה ללא קשר להכנסתה. גלה על היתרונות של תמיכת הורים להורים ובאילו דרישות יש לעמוד כדי לקבל אותן.

תמיכה להורים - למי?

התמיכה בהורים מיועדת לאנשים עם מוגבלות, מובטלים, סטודנטים ואנשים המועסקים בחוזים במשפט אזרחי. לאנשים אלו אין זכות לקבל דמי לידה.

גמלת הורים ניתנת במצבים הבאים:

  • לידת ילד,

  • קבלת ילד עד גיל 7 לגידול, ולגבי ילד שלימוד החובה שלו נדחה - עד גיל 10, ופנה לבית המשפט לאפוטרופסות בעניין אימוצו,

  • קבלה לאומנה, למעט משפחת אומנה מקצועית של ילד עד גיל 7, ובמקרה של ילד שהתקבלה לגביו החלטה על דחיית הלימודים - עד גיל 10.

תמיכה להורים - משך הזמן

החוק קובע משך גמלת הורים שונה, בהתאם למספר הילדים שנולדו בלידה אחת או שהתקבלו לגידול.

להלן נציג את כל התקופות הצפויות:

  • 52 שבועות במקרה של לידת ילד אחד בלידה אחת או במקרה של קבלת ילד אחד לגידול,

  • 65 שבועות - במקרה של לידת שני ילדים בלידה אחת או במקרה של אימוץ שני ילדים לגידולם,

  • 67 שבועות - אם נולדו שלושה ילדים בלידה אחת או אם שלושה ילדים מאומצים לגידול,

  • 69 שבועות - במקרה של לידת ארבעה ילדים בלידה אחת או במקרה של אימוץ ארבעה ילדים לגידול,

  • 71 שבועות - במקרה של לידת חמישה ילדים או יותר בלידה אחת או במקרה של אימוץ חמישה ילדים או יותר לגידול.

מועד הוצאת גמלת הורים נספר מיום הלידה או קבלתו לגידול ילד.

תמיכת הורים - מי לא יקבל?

כאמור, הקצבה משולמת לכל מי שאינו זכאי לדמי לידה. כתוצאה מכך, מי שמקבלות דמי לידה לא יקבלו גמלת הורים. לא נכללים גם אנשים שיש להם זכות לנצל הטבות מסוג זה עקב לידת ילד במערכות שאינן מערכת הביטוח הכללית (למשל קציני שירותים במדים).

חשוב לציין, אם אחד ההורים זכאי לדמי לידה, השני לא יכול להגיש בקשה לגמלת הורים.