תרומה לשותפות מוגבלת - מהם סוגיה

שֵׁרוּת

על מנת להקים שותפות מוגבלת, חייב להיות לפחות שותף כללי אחד, אחראי ללא הגבלה להתחייבויותיו, ולפחות שותף מוגבל אחד, האחראי על השותפות רק עד גובה האחריות המוגבלת. זאת ועוד, על מנת להקים שותפות מוגבלת, על כל אחד מהשותפים לתרום לשותפות מוגבלת.

ניתן לחלק את התרומות לשותפות מוגבלת לשלוש קבוצות: ללא תנאי, מותנה ובלתי קבילות.

תרומות ללא תנאי הן אותן תרומות שניתן להביא הן על ידי שותף מוגבל והן על ידי שותף כללי. הם יכולים להיות בצורת כסף או בעין, אבל חייבים בהכרח להיות בעלי ערך. קבוצת התרומות השנייה, המכונה תרומות מותנות, חלה רק על שותפים כלליים. קבוצה זו כוללת:

  • חובות לבצע עבודה עבור החברה,
  • חובות לספק שירותים לחברה,
  • שכר עבור שירותים שניתנו עם הקמת החברה.

חשוב לציין, שותף מוגבל שכיסה את סכום האחריות המוגבלת בתרומות בלתי מותנות עשוי גם הוא להעניק תרומות מותנות לחברה.

לעומת זאת, הפקדות פסולות מוגדרות כתרומת שותף מוגבל בדמות מניותיו בחברה בע"מ או מניות בחברת מניות, אם השותף הכללי הוא החברה בע"מ. או חברת מניות, והשותף המוגבל הוא שותף של חברה זו.