שירותים על מטלטלין מוחשי - מהות השירותים ומהותם

אתר אינטרנט

חברות פולניות רבות מספקות שירותים בתוך תהליך שרשרת המוצר המוגמר. לצורך מתן שירותים מסוגים מסוימים, שולח אותם הנישום להמשך טיפול או מעבד אותם בעצמו בהתאם לצרכי הלקוח. כדי לספק שירותים מסוג זה, משלמי המסים עשויים להשתמש בחומרים שלהם, בחומרים שסופקו על ידי הלקוח, או לבחור באפשרות מעורבת. זיהוי נכון של עסקה מסוג זה הוא בעל חשיבות עצומה מבחינת הפשרה הנכונה, בעיקר של מע"מ. אז איך לתת דין וחשבון על השירותים הניתנים על מטלטלין מוחשי? אנחנו עונים!

מהם השירותים על המיטלטלין של הקבלן?

תקנות המס, לרבות חוק מע"מ, אינן מגדירות מה הם שירותים על מטלטלין מוחשי. הם גם לא הובחנו בשום צורה או טופלו בדרך מיוחדת. ניתן להגדיר שירותים במיטלטלין מוחשי כמתן שירות ברכוש מוחשי של הלקוח, אשר עשוי להתבטא, בין היתר, הרכבה של סחורות קנויות, התקנה, שירות, עיבוד, עיבוד, חידוד, שיפור ועוד רבים אחרים. הנישום המבצע שירותים במיטלטלין של הקבלן יוצר מוצר מוגמר חדש (אולי מיועד להמשך עיבוד). לצורך כך היא משתמשת בסחורות ובחומרים המסופקים על ידי הלקוח (לעיתים גם בבעלותו). מנגד, מקבל השירות, בעת ביצוע כל העבודות עבור נותן השירות, שואף לוודא שעיבוד הסחורה תואם את דרישות הלקוח. בהתחשב בהגדרה לעיל, יודגש כי הנישום המבצע שירותים ברכושו המוחשי של הלקוח משתמש בחומרים משלו או בחומרים המופקדים על ידי הלקוח. וכאן יש ספקות האם במקרים מסוימים עדיין יהיה מדובר במתן שירות או אפילו במשלוח של סחורה.

שירותים במיטלטלין מוחשי - כיצד להבדיל ביניהם?

בכל מקרה, בחירת סוג העסקה הנכון עבור השירותים הניתנים במיטלטלין של הקבלן הינה מהותית ואינדיבידואלית. אחרי הכל, כל מצב עובדתי עשוי להתרחש בנסיבות שונות. כדי להבחין ולזהות נכון עסקאות באשר למה מתמודד הנישום, עליו לנתח תחילה:

  1. הוראות החוזה שנכרת עם הלקוח (קבלן),
  2. באילו סחורות וחומרים ישמשו לביצוע השירות,
  3. איזה סוג/פרטים של השירותים יינתנו,
  4. חלק של חומרים/חומרים משלו שהופקדו זה לזה ובערך השירות שניתן,
  5. שיטת סילוק בעסקה נתונה,
  6. גורמים אחרים בעלי השפעה משמעותית על הקביעה האם מדובר בשירות או במשלוח של סחורה.

אופי השירות על מטלטלין מוחשי

לנושא הזיהוי הנכון של העסקה, ובכך מתן שירות או אספקת סחורה, יש חשיבות מכרעת להכרה במהותה בפועל של העסקה. בפסיקה מבוססת, למשל בפרשנות הפרטנית מיום 18 ביולי 2013, אסמכתא מס. IPTPP2 / 443-338 / 13-2 / KW שהונפקו ע"י מנהל לשכת המסים בלודז' וכן בפרשנות הפרטנית מיום 9.3.2016, אסמכתא מס. IPTPP2 / 443-338 / 13-2 / KW שהונפקו על ידי מנהל לשכת המס בלודז' (ובהרבה אחרים), ניתן לסווג מספר מקרים מצביים, כלומר:

  1. אם הלקוח יפקיד בידי הנישום המספק את השירות 100% מהחומרים שלו, אזי עסקה זו תהווה שירות על מטלטלין מוחשי,
  2. במקרה שהלקוח מפקיד בידי הנישום שנותן שירות נתון פחות מ-100% מהחומרים שלו ובמקביל הם מהווים את רוב החומרים של הלקוח עצמו, אזי עסקה זו תהווה שירות גם במיטלטלין מוחשי.
  3. במצב בו הלקוח מפקיד בידי הנישום במתן שירות נתון חומרים בסיסיים והלקוח, בעת מתן שירות על הפריט המופקד על ידי הלקוח, משתמש בחומרים משלימים בלבד שלו, אזי השירות יינתן על רכוש מוחשי,
  4. אם הלקוח (ספק הדברים לעיבוד) מספק למקבל השירות חומרים לייצור המוצר המוגמר, אשר יהוו פחות מ-50% מערך החומרים בהם השתמש מקבל השירות (שישתמש ביותר מ-50 % מהחומרים שלו), עסקה מסוג זה תהווה אספקת סחורה.

שירותים על מיטלטלין מוחשי של הלקוח וקריטריון חלוקת החומר

כדי לקבוע אם משלם המסים - מקבל השירות מספק שירות או מסירה של סחורה, הקריטריון צריך להיות בעיקר חלקם של החומרים המתקבלים מהקבלן עבור חומרים משלו המשמשים לייצור המוצר המוגמר. אם הנישום - מקבל השירות משתמש ביותר מ-50% מהחומרים שלו (ובאמצעים אחרים) הנדרשים לייצור מוצר נתון (שאר החומרים מסופק על ידי המנהל), עסקה זו תתבצע בצורה של משלוח של סְחוֹרוֹת.

כאשר משלם המסים - מקבל השירות משתמש בפחות מ-50% מהחומרים שלו (ומשאבים אחרים) הנדרשים לייצור מוצר נתון (רוב החומרים מסופקים על ידי הלקוח), עסקה זו תתבצע בצורה של מתן שירות ב רכוש מוחשי.

הסוגיה העקרונית היא אפוא קביעת שיעור החומרים של מקבל השירות עצמו בשימוש ביחס לחומרים שסופקו על ידי נותן השירות.

לבסוף, ראוי לציין כי לעיתים ישנם מצבים בהם הלקוח שומר לעצמו את השימוש בחומרים הניתנים למקבל השירות רק כהשלמה, למרות שהם מהווים את אופיו הבסיסי של המוצר המיוצר. דוגמה נוספת היא ההפך ממצב זה, כלומר הפקדת חומרים בעלי אופי משלים על ידי הלקוח, אך מול מצב אינדיבידואלי, היה צורך להשתמש בחומרים אלו כבסיסיים, ובפרופורציה דומיננטית.