חופשה שנתית וזכות לתגמולים וגובהן

שֵׁרוּת

במהלך חופשת החג זכאי העובד לתגמול בגובה דומה לו ביצע עבודה. אולם האם היא מהווה חלק מהבסיס לחישוב דמי מחלה? כיצד משפיעה חופשה על הזכאות לקצבאות? אנחנו עונים למטה.

קביעת הבסיס לחישוב הגמול ודמי מחלה

בהתאם לחוק ההטבות, א. 36 שניות 1 ו-2, הבסיס לחישוב דמי מחלה והקצבה ייקבע בהתחשב בתגמול שהשיג העובד עבור 12 החודשים שקדמו לתקופת אי כושר העבודה. במצב בו עובד עובד פחות מ-12 חודשים, בסיס החישוב הוא תקופה של חודשי עבודה קלנדריים מלאים. גמול זה הוא ההכנסה המשמשת לחישוב דמי ביטוח מחלה לאחר ניכוי דמי ביטוח לאומי במימון העובד (13.71%).

אילו רכיבים נכללים בבסיס חישוב הקצבה?

לא כל מרכיבי השכר ייכללו בבסיס לחישוב דמי הבראה. כדי להיכלל בו, חייבים להתקיים שני תנאים:

  1. הם שילמו את דמי ביטוח מחלה ו

  2. אינם זכאים לתקופת אי כושר עבודה.

המשמעות היא שדמי מחלה למשל אינם מושפעים מ:

  • דמי נסיעות עסקים,

  • סכום חד פעמי עבור נסיעות,

  • שווה ערך לכביסה ושימוש בבגדי עבודה.

גמול עבור חופשה שנתית על בסיס קביעת דמי מחלה

אין ספק כי דמי החגים נחשבים כשכר העבודה בבסיס חישוב דמי מחלה. במצב בו עובד נתון עבד חלק מהחודש והחלק השני היה בחופשה, הבסיס לחישוב הוא סכום השכר והמשכורות כאחד.

העובד עשוי לקבל הכנסה נוספת מקופת התגמולים של החברה. סוגים אלו של בונוסים אינם תורמים ולכן אינם נכללים בבסיס חישוב הקצבה. במקרה של שיתוף במימון חופשת העובד מהנכסים השוטפים של החברה, סכום זה, למרות התרומה לתרומה, לא יגדיל את הבסיס לחישוב דמי מחלה.

האם חופשה שנתית משפיעה באופן כלשהו על הזכאות להטבות?

הזכות להטבות אינה תלויה בחופשה שנתית. הכלל הוא שאם העובד עבד מסיבות מוצדקות פחות ממחצית מזמן העבודה, אזי יש להשמיט מהחישובים חודש כזה. עם זאת, סכום התגמול המוסף מתקבל כאשר עבדו לפחות מחצית מזמן העבודה. בשל העובדה שהחופשה מטופלת בשורה אחת עם מילוי תפקידים רשמיים, עיקרון זה אינו חל כאן. כך שגם אם החופשה נמשכת חודש שלם, החודש הזה משמש לחישוב בסיס המחלה.

חָשׁוּב!

במקרה של היעדרויות בלתי מוצדקות, השכר אינו מתחדש!

הרכיבים הקבועים של התגמול מתווספים, כלומר שכר הבסיס או התעריף השעתי הקבוע בחוזה. במקרה של שכר משתנה, ההשלמה שלו נראית מעט שונה, כלומר:

  • ראשית, חלקו את שכרו של העובד במספר ימי העבודה והכפילו את התוצאה במספר הימים בהם העובד היה חייב לעבוד בחודש נתון,

  • לקחת את סכום הרכיבים המשתנים בסכום החודשי הממוצע המשולם עבור החודש בו קמה הזכות לדמי אבטלה.