פשיטת רגל בהסדר - האם זה סיכוי להישרדות החברה?

שֵׁרוּת

הסדר פשיטת רגל - הצלה לחברה?

פשיטת רגל בהסדר עשויה להוות פתרון מועיל מאוד לחברה אשר עקב בעיות פיננסיות נאלצת פעמים רבות למכור את נכסיה, ובנוסף, חדלות הפירעון של החברה גוררת אחריות על הנהלת החברה, כמפורט בחברות המסחריות. קוד, חובות החברה הם שותפים. פשיטת רגל בהסדר מהווה סיכוי אמיתי להישרדות החברה, ובכך מהווה פתרון מועיל לחברי הנהלה שיכולים להשתחרר מאחריות אישית.

מתי להגיש בקשה לפשיטת רגל בהסדר?

חוק פשיטת רגל וארגון מחדש מסדיר באופן מפורט את האפשרות להגשת בקשת הליך פשיטת רגל על ​​ידי חברה. על פי קוד החברות המסחריות, אפשרות כזו קיימת אם החברה לא תעמוד בהתחייבויותיה הכספיות (ניתן לאכיפה), וכן אם שווי ההתחייבויות שלה עולה על שווי נכסיה. החייב (המנהלים את החברה) מחויב להגיש בקשת פשיטת רגל לבית המשפט, לא יאוחר מתוך שבועיים ממועד עילת ההכרזה על פשיטת רגל. אם החברה לא תעמוד בהתחייבות זו, עליה לקחת בחשבון את התוצאה של נטילת אחריות אישית לנזק הנובע מכך.

השפעות של פשיטת רגל

יש להזכיר כי חובת ההכרזה על פשיטת רגל אינה חייבת להיות פירוק החברה, שכן הליכי פשיטת רגל עשויים להתנהל בשני אופנים: פירוק או הרכבה. במקרה של הליכי פירוק, נכסי החברה פושטת הרגל נמכרים על ידי כונס הנכסים והכספים שהושגו בדרך זו מועברים לנושים.

פשיטת רגל בהסדר היא מהלך שונה לחלוטין של הליכי פשיטת רגל, אשר מביא להסדר (הסכם) בין הצדדים על מנת להבטיח שהנושים יפרעו את חובותיהם בצורה נוחה יותר מאשר במקרה של פירוק נכסי החייב. בבקשה על החברה לבסס את הפתרון האמור לעיל לטובת הנושה במקרה של הסדר. התועלת לחברה היא הישרדות קיומה והפחתת התחייבויותיה.

אם בית המשפט הכריז על פשיטת רגל של הסדר, החברה לא תהיה רשאית לפרוע את התחייבויותיה (הכלולות בהסדר) כלפי נושיה עד להחלטת בית המשפט. משמע, בפועל, הנושה של חברה כזו באותה עת אינו יכול לדרוש מילוי התחייבויותיה הקיימות. זאת ועוד, ההסכם שנכרת במסגרת ההליכים, בנוסף להפחתה חלקית של ההתחייבויות, קובע פעמים רבות את ההחזרים בתשלומים, מה שמאפשר בנוסף לדחות את מועד פירעונם. ניתן להסיק כי פשיטת רגל של חברה היא מנגנון המאפשר את קיומה בתקופה קשה.