סילוק חובות - מה היתרונות בכך?

שֵׁרוּת

הפטר מהחוב הוא בגדר הפטר מחובות, אשר מביא לסיום ההתחייבות. במקרה שהנושה מבטל את החוב, החייב פטור מכל פירעון, כלומר לנושה אין עוד זכות לדרוש מהחייב פירעון עתידי. האם אתה מכיר את היתרונות של פטור חובות?

מתי ניתן לבטל את החוב?

הפטר מהחוב הוא בגדר הפטר מחובות, אשר מביא לסיום ההתחייבות. במקרה שהנושה מחליט לבטל את החוב, החייב פטור מכל פירעון, כלומר אין לנושה עוד זכות לדרוש מהחייב פירעון עתידי.

הקוד האזרחי קובע את האפשרות לנושה להגיש הצהרת ויתור על תביעות, אשר על פי ההוראה הנ"ל מתייחסת לאור החוק כהצעה (עד לקבלת ההצהרה על ידי החייב). התנאי לביצוע פעולה כזו הוא קבלת הצהרת החייב. באשר לצורת הצהרה זו, החוק אינו קובע משטרים כלשהם, אולם למטרות ראייתיות סביר ביותר לערוך את ההסכם בכתב. אם ההצהרה תתקבל על ידי החייב, הדבר יביא לשחרור החייב מהחוב, ובכך יפקע כל בטחון החוב (משכון, משכון, ערבות).

סוג נוסף של מחיקת חוב הוא משיכה מתביעה ווויתור על תביעה המתנהלת בתביעה. במקרה זה אין צורך בקבלת הסכמת החייב. כתוצאה מכך, פדיון כזה מביא להפקת הכנסה לחייב. הכנסה כזו (המקבלת עיקרית) חייבת במס.

הזדמנויות אחרות להפטרת חובות

אפשרות נפרדת להשתחרר מהחוב היא הנחתה, המורכבת מכך שהחייב מוחלף על ידי צד שלישי. ההשפעה של השתלטות על החוב על ידי אדם אחר היא פקיעת ההתחייבויות שנוצרו כלפי החייב הנוכחי. ההטבה נמשכת ונשארת ללא שינוי. הנושה אינו מסוגל עוד לדרוש דבר מהחייב הראשון שלו. חשוב שצורת כריתת הסכם נטילת החוב תהיה בכתב, אחרת הוא יהיה פסול ולא יהיו לו השלכות משפטיות.

הפטרת חובות והטבות

במבט ראשון נראה כי מחיקת החוב אינה מביאה תועלת לנושה, להפך, נגרמים לו הפסדים בלבד. בטח יש אנשים שישאלו את עצמם כעת את השאלה: מה הטעם להשתמש בפתרון כזה? ובכן, לא פעם החייב, ממנו אנו מנסים לגבות את החובות שלנו, נמצא על סף פשיטת רגל. כל התהליך נמשך שנים ללא כל השפעה, ורק עדיין חושף את הנושה לשאת בעלויות ניהול ההליך. מחיקת חוב פרדוקסלי עשויה להיות מועילה יותר במקרה זה מאשר אכיפת חובות נוספת. כך למשל, זכות מחיקת החוב נתמכת בכך שהנושה רשאי לחשב את החוב להוצאות הניכוי במס.יש לזכור שהסרת החוב נוגעת לסכום הבסיסי שהחייב לווה וכן לריבית שנצברה.