הסדר מול החייב – מהן ההטבות לנושה?

שֵׁרוּת

ראשית, נסביר מהו באמת פשרה עם חייב. מדובר בהסכם שנכרת בין החייב לנושה, במסגרתו נותנים הצדדים ויתורים הדדיים זה לזה על מנת להבטיח את ביצוע ההתחייבות הראוי או ליישב את המחלוקת בין הצדדים שנגרמה עקב קיומו של החוב. המהות של שיטה זו היא לפתור את הבעיה בצורה ידידותית.

הסדר מול החייב - פלוסים

כמובן שלא ניתן לפרט בצורה ברורה את קטלוג ההטבות הנובעות מכריתת הסדר עם החייב, כי הכל תלוי במצב העובדתי הספציפי המתרחש בין הצדדים. אין ספק שאם לנושה יש ספקות באשר ללגיטימיות לזכות חובותיו באמצעות משפט, נראה כי פשרה עם החייב היא הפתרון המשתלם ביותר. כך למשל, במקרה של מתן הלוואה לחייב, הנושה, למרות נוסח החוזה, לרוב אינו מודע לעובדה שעליו לדרוש קבלה מהחייב לצורך גביית הכסף. במקרה כזה עשוי החייב להימנע מהחזר ההלוואה בטענה שאין ראיה לכך שהנושה העביר לו את הכסף. נושה, המבקש להמשיך בתביעתו בבית המשפט, חייב להוכיח את הוצאת הכסף. כפי שניתן לראות מהדוגמה לעיל, פתרון נוח במקרה זה יהיה הגעה להסדר עם החייב.

יתרון נוסף הוא העובדה שבמקרה של חוזי מנדט או מכירה, ההסדר מאשר את ביצועם הנכון של חוזים אלו. סוגיה חשובה ביותר היא אישור תביעות המתבצע באמצעות סיום הסדר. לאחר מכן החייב מאשר כי הוא מכיר בחוב.

הסדר עם החייב - קשיים בסיכום

רוב החייבים מודעים לכך שהנושה נמצא במצב נוח יותר בהתקשרות בהסדר. כמובן, אין שיטה אוניברסלית אחת לשכנע את החייב, כי הכל תלוי באיזה אדם מדובר בחייב ועד כמה הוא מודע לסיבות לעריכת הסדר עם נושה שלו. עם זאת, כדאי לנסות לשכנע את החייב שלנו לסיים הסדר שכזה, גם אם אפשר להתחיל בהבטחת שלוותו, להפסיק להציק לו, וראוי להזכיר כי החייב לא יצטרך לסכן את עצמו או את דעתו בעת הבאת א. פעולה לבית המשפט. טענה נוספת שעלולה להיראות מועילה לחייב היא למשל לספק לו את הוויתור על הריבית בהסדר. במקרים קיצוניים, הנושה רשאי, כמובן, להציע לבטל חלק מהחוב בנוסף להתפטרות מריבית. הפתרון הבא המניע את החייב לסיים הסדר הוא להציע לו לחלק את חובו לתשלומים תואמים (כדאי לכלול הערה בהסדר כי במקרה של פירעון תשלומים בטרם עת, עומדת לנושה הזכות להפסיק את ההסדר. להסדר ולדרוש את כל הסכום בבית המשפט).