רק תעודת זיכוי תשנה את הקונה בחשבונית

מס שירות

בהתאם לתקנון, טעויות צורניות בחשבונית לגבי נתוני הקונה ניתנות לתיקון בשתי דרכים: הערה או חשבונית מתקנת. אולם אם חל שינוי מוחלט של הישות, הפתרון הנכון היחיד הוא שהמוכר יוציא חשבונית מתקנת.

הערת תיקון וחשבונית תיקון

על פי פקודת שר האוצר מיום 28.3.2011 על הוצאת חשבוניות, מקבל חשבונית המכילה טעויות, הקשורות לטעויות, לרבות. ב:

  • השם ושם המשפחה או שם הנישום והקונה של הטובין או השירותים וכתובתם,
  • המספר לפיו מזוהה רוכש הסחורה או השירות עבור המס או מס הערך המוסף שלפיו קיבל את הטובין או השירותים, כלומר מספר זיהוי המס.

על מנת להגיע למסקנה שהנתונים השגויים תוקנו, יש צורך בקבלת אישור הערת התיקון ממוציא החשבונית.

חשבונית מתקנת ניתנת על ידי המוכר כאשר ניתנה הנחה או כאשר הועלה המחיר לאחר הוצאת החשבונית או כאשר נמצאה טעות במחיר, בשיעור, בסכום המס או בכל פריט אחר בחשבונית. מגוון האלמנטים שניתן להשתמש בהם לתיקון חשבונית שגויה הוא אפוא רחב וגורם לכך שגם את פרטי הקונה ניתן לשנות בדרך זו.

כאשר אין חולק שניתן להשתמש בהערה המתקנת

מקבלי החשבוניות רשאים להוציא הערת תיקון במקרה של טעויות קלות, למשל. כמו:

  • מספר NIP שגוי או חסר,
  • שגיאת הקלדה בשם או שם החברה,
  • ללא שם חברה,
  • מיקוד שגוי,
  • שם רחוב או מספר דירה/בית שגויים.

השלם שינוי נושא רק עם תיקון

טעויות קלות הקשורות לקונה ניתנות לשינוי הן בהערה והן בחשבונית התיקון. עם זאת, במקרה של הערה, יזמים צריכים לזכור שהוא לא יכול לשנות את הישות לישות אחרת לגמרי. זכות כזו ניתנת רק באמצעות חשבונית מתקנת, אשר אושרה, בין היתר, על ידי על פי פסק דין מיום 4 באפריל 2013 שניתן על ידי בית המשפט לעניינים מנהליים מחוזי בפוזנן (I SA / Po 15/13).

במקרה שניתח על ידי בית המשפט, ביקשה החברה ממוציא החשבונית להכין חשבוניות מתקנות המשנות את הקונה לחשבונית אחרת, שתשקף את מצב העניינים בפועל. עם זאת, המוכר סירב להנפיק את המסמכים בשל תקופת הדיווח הסגורה. לפיכך, שאלה החברה את רשות המסים האם ניתן לשנות את נתוני הקונה באמצעות מסמך ההערה המתקנת. אולם, עמדת הנישום נמצאה כשגויה. כפי שציין בית המשפט, הוראת סעיף 15 לתקנת החשבונית מתייחסת למסמך המכיל טעויות. במקרה זה, המסמך המקורי לא הכיל אותם, והשינוי האפשרי של הישות המופיע בחשבונית אינו מהווה תיקון טעות, אלא יצירת ישות אחרת לגמרי.

לסיכום, שינוי נתוני הקונה לנתונים שונים לחלוטין משמעו ציון הישות החדשה. פעולה כזו אפשרית רק על ידי הוצאת חשבונית מתקנת על ידי מנפיק החשבונית המקורית ובתנאי שהיא תואמת את העובדות.