המועד האחרון לדיווח ל-CRBR הוארך!

שינוי משותף

המועד האחרון לדיווח ל-CRBR נדחה שוב. במקור, הכניסה הייתה צריכה להיעשות עד ה-13 באפריל, אך עקב מגיפת הקורונה והשיתוק של המשק, תאריך זה שונה ל-13 ביולי. בעיה נוספת הייתה תקלות טכניות, שגם איפשרו את הכניסה. קראו מה זה ומתי חולף סוף סוף המועד האחרון לדיווח ל-CRBR

מהו CRBR (רישום מרכזי של מוטבים אמיתיים)?

CRBR (הפנקס המרכזי של מוטבים אמיתיים) מנוהל על ידי שר האוצר והוא מרשם ציבורי בו נאסף ומעובד מידע על אנשים טבעיים המפעילים שליטה ישירה על חברות משפט מסחרי. פנקס ה-CRBR הוא ציבורי ונשמר בצורה אלקטרונית. כל המידע הכלול בו מסופק ללא תשלום. מטרת הקמת ה-CRBR היא למנוע הלבנת הון ומימון טרור.

מי נדרש לדווח ל-CRBR

כל חברות המשפט המסחרי הכפופות לרישום חובה בפנקס בתי הדין הארצי, חייבות להירשם במרשם המרכזי של הנהנים האמיתיים, למעט שותפויות וחברות מניות ציבוריות.

חברות הנדרשות לדווח ולעדכן מידע במרשם הן:

  • שותפויות כלליות,
  • שותפויות מוגבלות,
  • שותפויות מוגבלות במניות,
  • חברות בערבון מוגבל,
  • חברות מניות פשוטות,
  • חברות מניות (למעט חברות ציבוריות).

על חברה שהוכנסה לפירוק או לפשיטת רגל חלה גם החובה למסור מידע ולעדכן את ההודעה ב-CRBR.

דיווח מידע ל-CRBR אינו חל על חברות זרות הרשומות בפנקס בית המשפט הלאומי ופועלות בפולין בצורה של סניף.

המועד האחרון לדיווח ל-CRBR הוארך!

בשל היעדר גישה לאתר הפנקס, קשיים במילוי הטופס וזמן אישור הבקשה המוארך, החליט משרד האוצר להאריך את מועד הדיווח ל-CRBR עד ל-14 ביולי השנה. הודות לשינויים שהוכנסו, 13 ביולי אינו כלול בלוח הזמנים. בקשות יתקבלו עד 14 ביולי 2020 ללא השלכות על הנרשמים. כפי שניתן לקרוא באתר משרד האוצר, מתבצעת עבודה לפתרון הקשיים. סנקציות בגין אי דיווח או שינוי של נתונים בפנקס, תוך 7 ימים מהתרחשותן, עלולות להביא להטלת קנס על החברה בסכום של עד מיליון זלוטי.