אתר החברה כהוצאה מס

מס שירות

בעידן האינטרנט, קשה לדמיין את התפקוד היומיומי של חברה ללא שימוש בכלי זה, שלא לדבר על חברה שאין לה אתר אינטרנט. כיום האתר מהווה בסיס להתעוררות בקרב מתחרים ולקוחות פוטנציאליים. זהו בעיקר מקור מידע על החברה, הסחורה או השירותים שהיא מציעה, ועל הישגיה, ואפילו הקבלנים החשובים ביותר.

לכן, רבים אפילו הארגונים הקטנים ביותר משקיעים בהקמת אתר אינטרנט משלהם כדי לפרסם את החברה שלהם, להציע סחורות/שירותים ולהשיג מגוון רחב של לקוחות.

לפיכך, נשאלת השאלה האם ניתן לסווג את ההוצאות הקשורות להקמת אתר כעלויות מס?

בהתאם לחוק PIT, עלויות הניתנות לניכוי מס הן כל העלויות שנגרמו על מנת להשיג הכנסה או לשמור או להבטיח את מקור ההכנסה, למעט העלויות המפורטות באמנות. 23.

היות והאינטרנט הוא אמצעי תקשורת המונים, ההוצאות הקשורות להקמת אתר חברה ותחזוקתו לאחר מכן, שמטרתן השגת או הגדלת הכנסות מהפעילות המתנהלת, יהוו עלויות הניכויות במס.

עלויות אלו כוללות, בין היתר:

  • רכישת דומיין,
  • יצירת עיצוב גרפי,
  • שירותי מיקום אתרים,
  • השכרת מקום בשרת (אירוח).

כן זכאי היזם לנכות מע"מ בתנאים כלליים מהעלויות שנגרמו לו.

עם זאת, יש לזכור כי רכישת זכויות יוצרים על עיצוב האתר בסכום העולה על 3,500 PLN נטו תגרום להכרה בעלויות שנגרמו לא ישירות, אלא באמצעות מחיקת פחת.