דרך לצמצם את תרומת הבריאות מרצון

שֵׁרוּת

הפופולריות של חוזי המשפט האזרחי (חוזי מנדט וחוזי משימות ספציפיות) נובעת בעיקר מעלויות נמוכות יותר למעסיק מאשר במקרה של חוזה עבודה. הסיבה לכך היא שלא תמיד הוא מחויב לשלם דמי ביטוח סוציאלי או בריאות עבור עובד המועסק על פי עקרונות כאלה. אולם לא רק המזמין מרוויח מהפתרון הזה. אדם המועסק על פי חוזה משפטי אזרחי זוכה לחופש רב יותר, שכן הוא אחראי רק על העבודה שבוצעה, ולא על מספר השעות ששהה במשרד.

הבעיות מצד העובד במקרה כזה כוללות בהחלט את העובדה שלעיתים הם עומדים בפני דילמה האם להחליט לשלם תרומה בריאותית מרצון, או לוותר על השקט הנפשי, אבל לשמור אגורה קטנה בכיס. הרי 340 זלוטי לחודש זה סכום שלא מוותרים עליו בקלות. מצד שני, בריאות היא דבר שלא יסולא בפז.

חוזים במשפט אזרחי וביטוח בריאות

אנשים המבצעים את תפקידם על בסיס חוזה עבודה אינם עומדים בפני דילמה כזו. במקרה שלהם, המעסיק מחויב לשלם דמי ביטוח בריאות חודשיים משכר כל מועסק. במקרה של יחסי עבודה מסוג זה, הביטוח האמור הינו חובה.

חוזה המנדט, לעומת זאת, עשוי להיות מכוסה בביטוח בריאות מרצון או חובה. רק במצבים מסוימים מחויב המזמין בתשלום תרומות עבור הקבלן (למשל כאשר הוא מועסק אצלו בנוסף על בסיס חוזה עבודה). עם זאת, במקרה של חוזה לעבודה ספציפית, המעסיק אינו מחויב לשלם דמי ביטוח לא עבור ביטוח בריאות או ביטוח סוציאלי.

לפיכך, בחוזים במשפט אזרחי, ביטוח בריאות הוא לרוב פריבילגיה שעובד רשאי להשתמש בה או לא. במצב בו הוא מחליט לשלם את דמי ביטוח הבריאות, מחובתו לדאוג להכנסת הסכום המתאים לחשבון ZUS מדי חודש.

פתרון זה נבחר לרוב על ידי אנשים אשר מלבד העסקה על בסיס חוזה משפטי אזרחי, אין להם מקור הכנסה אחר ובמקביל אינם כפופים לביטוח בריאות מסיבה אחרת (למשל לימודים).

עם זאת, לא כולם יודעים שניתן להפחית את סכום הביטוח מ-340 זלוטי ל-50 זלוטי. כפי ש? זה מאוד קל.

את דמי הבריאות תפחיתו בדוח המס השנתי

בפולין, לכל נישום יש זכות להפחית את המס בדמי ביטוח בריאות בדוח המס השנתי (הסכום מופיע בסעיף "הנחות מס" בסעיף המיועד במיוחד למטרה זו). חשוב לציין, זכות זו חלה ללא קשר לשאלה אם הפקדות אלו משולמות על ידי המשלם (המעסיק) או משולמות באופן אישי על ידי הנישום (העובד). המשמעות היא שזכות זו עשויה לשמש לא רק אנשים הכפופים לביטוח זה באופן חובה, אלא גם מרצון.

לנישומים המועסקים על בסיס חוזים במשפט אזרחי אין לעתים קרובות מושג לגבי פתרון כזה או שהם מוותרים על דמי ביטוח בריאות מרצון, או שהם עושים זאת בכאב לב, תוך הוצאה של 4,080 זלוטי לשנה.

חשוב לדעת כי הנישום רשאי לנכות דמי ביטוח בריאות עד גבול מסוים בדוח המס השנתי. לאנשים המועסקים בחוזה עבודה אין בעיה זו, מכיוון שהמידע המתקבל ממעסיקים על הכנסה מעבודה כולל סכומי ניכוי. נישומים אשר משלמים מרצונם הפרשות לביטוח האמור צריכים לפקוח עין על הגבול בעצמם.

דמי ביטוח בריאות משולמים בסכום של 9 אחוזים. בסיס השומה, בעוד שניתן לנכות מהמס תרומות של עד 7.75%. בסיס הערכת תרומה.

אתה תנכה רק את דמי ביטוח הבריאות ששילמת

צריך לזכור כלל חשוב מאוד - תרומות ששולמו בפועל בשנת מס נתונה ניתנות לניכוי. המשמעות היא שבמקרה של התרומה לדצמבר 2013, שתשולם בינואר 2014, ניתן לבצע את הניכוי רק בדוח המס לשנת 2014.

יתרה מכך, על הנישום לזכור כי ניכוי זה אינו חל על תרומות:

  • שבסיס השומה שלו הוא הכנסה (הכנסה) הפטורה ממס לפי החוק,
  • בבסיסה ההכנסה שממנה ננטשה גביית המס לפי פקודת המסים,

ותרומות שלא מנוכות בשנה אחת אינן מועברות לשנה הבאה.

ראוי להזכיר גם את אישור תשלום התרומה - לנישום, על מנת שיוכל ליהנות מניכוי דמי ביטוח בריאות מהמס, צריכה להיות הוכחה לתשלומו, למשל העברה, הצהרת בנק או א. אישור ממוסד לביטוח לאומי.