שותפות במשפט אזרחי - אחריות שותפים

שֵׁרוּת

שותפות במשפט אזרחי היא חברה ללא אישיות משפטית. צורת עסקים זו מוסדרת על ידי הקוד האזרחי. אופייני לחברה זו קלות ההקמה ועלויות רישום נמוכות, אך גם העובדה שהשותפים אחראים במלואם. יתרה מכך, שותפות במשפט אזרחי, ללא אישיות משפטית, אינה רשאית להופיע בבית המשפט, לשאת באחריות או להחזיק ברכוש משלה. כל הפעילויות הללו מבוצעות על ידי שותפיה, כלומר נושאות בהתחייבויות, עשויות להיות צד להליכים בבית משפט ובמקביל, שותפות לנכסים שנתרמו לחברה או שפותחו על ידה במסגרת פעילותה.

שותפים בשותפות במשפט אזרחי אחראים ביחד ולחוד להתחייבויות השותפות ללא גבולות. משמעות הדבר היא שאחריותם אינה מוגבלת רק לסכום מסוים של הון או תרומה, אלא הם חייבים בכל הנכסים (כולל הפרטיים). כמו כן, אין זה משנה כיצד נוצרה החובה וכתוצאה מכך מי מהשותפים פעל. כולם אחראים במשותף. לפיכך, לשותפים בשותפות במשפט אזרחי זכות זהה לייצג את החברה, לקבל החלטות או לשאת באחריות, וכן אחראים לתפקוד החברה ולפעולותיהם של שותפים אחרים.

במצב בו שותפות במשפט אזרחי לא עומדת בהתחייבויותיה, על הנושה לזכור כי אינו יכול לתבוע את השותפות האזרחית שכן מדובר למעשה בחוזה בלבד. עליו לתבוע ישירות את שותפיה.

זאת ועוד, במקרה של שותפות במשפט אזרחי:

  • הנושה רשאי לתבוע את מלוא הביצוע מכל השותפים או רק מאחד מהם;

  • הנושה רשאי לתבוע את זכויותיו הן מנכסי החברה והן מנכסים פרטיים של שותפים;

  • אם ההתחייבות מתקיימת, למשל על ידי שותף אחד בלבד, יש לו את הזכות למה שנקרא פנייה, כלומר פיצוי משותפים אחרים.

גם התפטרות מהחברה אינה יכולה להגן על שותף מפני אחריות. אם החבות נוצרה בזמן שהיה שותפה, הוא אחראי עליה גם לאחר עזיבתו את החברה. בדומה, אם יצטרף לחברה שותף חדש, אם בעת ההצטרפות לחברה היו לו התחייבויות או חובות, גם השותף יהיה אחראי בהם.