דמי מחלה המשולמים לאחר המועד לא ימנעו מהיזם את הגמלה - משתנה מיום 1.1.2022

שינוי משותף

דמי המחלה הינה תרומה התנדבותית לאנשים המנהלים עסק. המשמעות היא שאת יכולה להגיש בקשה לכך ולכן תהיה זכאית לדמי מחלה ולידה. אולם התקנות לגבי תשלום תרומות אלו היו מגבילות ביותר. זה הולך להשתנות מהשנה החדשה!

דמי ביטוח מחלה מאוחרת - איך זה עכשיו?

במצב המשפטי הקיים, יזם שפנה ל-ZUS על מנת לשלם דמי מחלה מרצון היה מחויב לשלם את כל דמי ה-ZUS במועד. איחור בתשלום דמי מחלה במועד שלל אוטומטית מהיזם את הזכות לקבלת דמי מחלה בגין תקופת אי כושר העבודה. הפתרון היחיד במצב זה היה הצורך בהגשת בקשה למוסד לביטוח לאומי להשבת המועד לתשלום דמי ביטוח. עם זאת, ראוי להדגיש כי מדובר בבקשה בלבד, וההחלטה הסופית בעניין זה התקבלה על ידי ZUS. המשמעות בפועל הייתה שיזם ששילם דמי מחלה (נושא בעלות תשלום דמי מחלה), אך עשה זאת לאחר המועד האחרון, לא יכול היה לסמוך על קבלת דמי מחלה.

מה ישתנה מה-1 בינואר 2022?

החל מה-1 בינואר 2022 ייכנסו לתוקף שינויים רבים בתשלום הקצבאות. אחד מהם הוא סיום הכללים המגבילים לתשלום דמי מחלה לאחר המועד האחרון. ממה יכלול השינוי? החל מהשנה החדשה, למבוטחים החייבים בדמי מחלה מרצון ישמרו הזכות לדמי מחלה אם הפיגורים שלהם כלפי ZUS לא יעלו על 1% משכר המינימום (בשנת 2022 - PLN 30.10).

לעומת זאת, אם החוב ל-ZUS גבוה מ-1% משכר המינימום, אז אנשים אלו יהיו זכאים לקצבה לאחר פירעון החוב. אם לא יסדירו אותה תוך 6 חודשים ממועד הזכאות לגמלה, תפקע זכות זו.

- הרגולציה העסקית צריכה להיות ידידותית, ולבטל ביורוקרטיה מיותרת. אלו היו כוונותיה של הממשלה כשהמליצה למחוקקים להעביר את חוקת העסקים. לא ניתן להעניש את היזם בהיעדר הטבות בגין החמצת תאריך שלא הודע קודם לכן על ידי ZUS - אומר אדם אברמוביץ', דובר SME.

החל מהשנה החדשה ייכנסו לתוקף מספר שינויים בתשלום התגמולים ורובם יועילו למבוטח. השינויים הולכים בכיוון הנכון.