רכבים להשכרה - איזה ניכוי מע"מ?

מס שירות

חברות המשתמשות במכוניות נוסעים למטרות עסקיות בלבד חייבות להוציא אותן משימוש פרטי אם הן מעוניינות לנכות מע"מ מלא על הוצאות התפעול שלהן. לשם כך, חברות נדרשות לנקוט בצעדים ספציפיים. הבה נבדוק האם החזקת מכוניות המיועדות להשכרה במסגרת הפעילות המנוהלת נחשבת על פי עקרונות כלליים או שמא יש להתייחס להוצאות שנגרמו עם מכוניות כאלה במסגרת מה שנקרא קילומטרים מע"מ!

רכבים להשכרה - תיאוריה

ככלל, על הנישומים לדווח על הרכב למשרד השומה בטופס מע"מ-26, ובנוסף לשמור על תו קילומטראז' במע"מ אם ברצונם להיות זכאים לניכוי מע"מ מלא מהוצאות הקשורות לשימוש ברכב נוסעים.

זה יאפשר ביטול מוחלט של האפשרות להשתמש ברכב זה למטרות פרטיות של היזם. הדבר עולה לנישום הרבה זמן ועבודה ולכן נוצרו מצבים חריגים בהם הוא ישתחרר מהחובות הללו.

אחד מהחריגים הללו הוא כאשר הרכב מיועד להשכרה והשכרת רכב היא נושא עיסוקו של הנישום. זה נאמר באמנות. 86א פסקה 5 לחוק מס ערך מוסף:

סעיף 86א ס"ק. 5 לחוק מס ערך מוסף:
תנאי ניהול רישום קילומטראז הרכב אינו חל על כלי רכב מנועי:
1) מיועד אך ורק עבור:
א) מכירה חוזרת,
ב) מכירות, במקרה של כלי רכב שיוצרו על ידי הנישום,
ג) מסירה לשימוש על בסיס הסכם שכירות, חכירה, חכירה או הסכם אחר בעל אופי דומה
- אם מכירה חוזרת, מכירה או שימוש בכלי רכב אלה בתמורה הם נושא עיסוקו של הנישום.

במצב כזה, על פי התקנות, הנישום אינו מחויב לדווח על הרכב למס' ולנהל רישום של קילומטראז' הרכב על מנת שיוכל לנכות 100% מע"מ על הוצאות הקשורות לרכב השכור. בדוק לאיזו קבוצה שייכת רכב החברה שלך. קראו את הכתבה: ניכוי מע"מ על רכבי נוסעים בחברה.

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

רכבים להשכרה - תרגול

למרות החוק הקובע בבירור כי אין חובה לנהוג בקצבת קילומטראז' או לדווח על הרכב באמצעות מע"מ-26 למס"מ במקרה של רכבים שכורים, עדיין יש לנישומים ספקות. הם מבקשים פירושים פרטניים כדי להיות בטוחים ב-100% שהם עומדים בחוק.

נישום שפעילותו כללה השכרה ומכירת רכבים הגיש בעניינו פרשנות פרטנית. המקרה עסק במידע האם במידה והמכונית המיועדת להשכרה משמשת גם בין תקופות ההשכרה, אך היא קשורה קשר הדוק להשכרה, הרי שהמכונית מחויבת לנהוג בקילומטראז' ולדווח על הרכב בטופס מע"מ-26.

פעולות שבוצעו בין תקופת השכירות שהנישום הטיל ספק לגביהן כוללות:

  • מסירת הרכב השכור ללקוח ולאחר סיום ההשכרה להחזירו למטה החברה,
  • נסיעות הקשורות לתחזוקה ותפעול של מכוניות (שטיפת מכוניות, תחנת דלק, תחנת בדיקת רכב).

מנהל לשכת המסים בוורשה נתן פסק דין פרטני בעניין זה ביום 3.9.2014, מספר IPPP3 / 443-486 / 14-4 / KT. בפרשנות זו ציינה רשות המסים את הדברים הבאים:

(...) השימוש במילה "בלעדית" באמור לעיל אומנות. 86א פסקה סעיף 5 לחוק מציין כי הפטור מחובת שמירת הרישומים האמורים בסעיף. 86א פסקה סעיף 4, אינו כולל מצבים בהם נעשה שימוש בכלי הרכב - ולו זמנית - למטרות אחרות (כגון נסיעת מבחן, שימוש עסקי של הנישום, נסיעות ללקוח וכו'). כך, ביחס לרכב המיועד למשל להשכרה בתמורה, אך משמש את הנישום כרכב למטרות עסקיות אחרות טרם השכרתו, לא ניתן להחיל את הפטור מחובת ניהול רישומים. על מנת לנכות מלא מס תשומות על הוצאות הקשורות לרכב כזה, יש לשמור רישום קילומטראז' עבור אותו רכב (אם הוא משמש באופן אובייקטיבי אך ורק למטרות עסקיות) וכן (...) לאשר שהרכב אינו משמש עבור למטרות פרטיות. (...)

אם רכב הנוסע מיועד להשכרה בלבד, הנישום אינו מחויב לנהל רישום של קילומטראז' הרכב. עם זאת, אם רכב נוסעים מיועד למטרות שאינן השכרה, נישום המעוניין לממש את הזכות לניכוי מלא של מס תשומות (הנובע מחשבוניות המתעדות הוצאות הקשורות לרכב זה) חייב:

  • לקבוע את כללי השימוש בו, המאושרים על ידי רישומי הקילומטרים של הרכב (מה שלא כולל את האפשרות להשתמש בו למטרות פרטיות),
  • לדווח על כך למשרד המס בטופס מע"מ-26.

במצב בו רשויות המס מציגות חוות דעת כזו לגבי מכוניות המיועדות להשכרה והשימוש בהן, יהיה מסוכן לנכות את מלוא המע"מ מהוצאות התפעול מבלי לדווח על הרכב למשרד ולנהוג בקילומטראז'. במקרה של ספק, הדרך הטובה ביותר לצאת ממצב כזה היא הגשת בקשה לפרשנות פרטנית המותאמת 100% למצבו של היזם.