הרחבת הפעילות העסקית ברשות יחיד - סוגים נוספים של PKD

אתר אינטרנט

יזמים המנהלים מפעל יחיד תוהים לא פעם האם הם יכולים להרחיב את תחומי פעילותם. האם זה אפשרי וכיצד יש לבצע את הרחבת העסק? אילו חובות יש למלא בעת הרחבת תחומי העסקים? חשבון!

חובות היזם מרחיב את תחום הפעילות

כאשר מנהלים בעלות יחידה, יזם יכול להרחיב את תחומי פעילותו. לצורך כך יש להגיש בקשה CEIDG-1 לעדכון נתוני החברה, בה יש להציג קודי PKD נוספים (Polish Classification of Activities) המפרטים את היקף הפעילות הכלכלית. במידת הצורך, עליך לעדכן גם את המידע האחר שהשתנה. הודעה על שינויים צריכה להתבצע תוך 7 ימים ממועד התרחשותם.

הנהלת חשבונות למספר סוגי פעילות

אם היזם מבצע מספר סוגי פעילויות במסגרת חברה אחת, יש להסדיר אותן במשותף, אז הפעילות הנתונה מהווה מקור הכנסה אחד מפעילות כלכלית שאינה חקלאית. לפיכך, ההכנסות וההוצאות שהוצאו עקב מספר תחומי פעילות ייכללו בהסדר המס המשותף של הבלעדיות. היזם ינהל ספר אחד (KPIR, רישום הכנסות), פנקס אחד לצורכי מע"מ וכן יגיש הצהרת מע"מ אחת (במידה והיא חייבת במע"מ) ויחשב מקדמה משותפת למס הכנסה לכל סוגי הפעילות. היזם צריך רק לזכור לסווג נכון את ההוצאות שנגרמו לפי סוג הפעילות. התרחבות עסקית לאזורים חדשים עשויים להיות קשורים לחובת רישום מכירות בקופה. אז היזם צריך לקחת בחשבון אפשרות זו ולוודא את סוג הפעילות החדש מבחינה זו.