הסדר שכירות והעסקה הפולנית - הסדרת מגורים ב-2022

שינוי משותף

הנחות היסוד של הממשלה כחלק מהעסקה הפולנית נגעו לשינויים בהסדרת השכרת חצרים למגורים. הרפורמה כללה אפשרות להסדיר את שכר הדירה רק כסכום חד פעמי. עם זאת, השינויים שהוצעו עד כה לא יחולו מהשנה הבאה. אז איך ייראה הסדר השכירות לאחר כניסת העסקה הפולנית מה-1 בינואר 2022?

הסדר שכירות והנחות העסקה הפולנית

עד כה, למי שמשכיר דירות הייתה אפשרות לחייב את ההכנסות שהופקו בחשבון זה לפי מדרג המס (על פי כללים כלליים) או מס חד פעמי.

הממשלה הודיעה על שינויים בהקשר זה לאחר ההכרזה על הרפורמה במסדר הפולני, שהטילה צורת מיסוי מלמעלה על פעילות מסוג זה - מה שמצביע על הסכום החד פעמי כיחיד האפשרי. השינוי שהוכנס לא יאפשר להפחית את בסיס המס בעלויות הקשורות לדירה שבבעלות, כלומר פחת, ריבית על הלוואה, עלויות שירות, רכישת ציוד, שיפוץ וכו'.

עם זאת, החלטת הממשלה הנ"ל אמורה להידחות, אז איך ייראה הסדר השכירות ב-2022?

הסדר שכירות בשנת 2022

לאחר כניסתן לתוקף של התקנות במסגרת העסקה הפולנית, נישומים השוכרים דירות בשנת 2022 עדיין יוכלו להסדיר שכר דירה לפי הכללים הנוכחיים. המשמעות היא שבשנה הבאה ממשיך הנישום הנותן שירותים להשכרת שטחים למגורים במס על ההכנסות המתקבלות באמצעות סולם המס.

לפיכך, אם הסדר השכירות זמין במסגרת סולם המס, יוכלו הנישומים, מלבד האפשרות לכלול בפחת של הנכס והוצאות שהוצאו בקשר לדירה המשומשת, לנצל גם את המס הגבוה יותר- סכום חינם, אשר יחול בשנת 2022. הסכום הפטור ממס בשנת 2022, על פי הרפורמה, יעמוד על 30,000 זלוטי.