חובה להביא את החייב לדיון בבית המשפט

שֵׁרוּת

אחת הפריבילגיות של הנושה היא הבטחת סיוע המדינה במימוש תביעתו באמצעות שימוש בכפייה ממלכתית. הבקשה להבאת החייב מהווה כלי יעיל כנגד החייבים שמסתירים את נכסיהם. חזון המעצר הממשמש ובא הוא סנקציה חמורה, המעוררת את החייבים לנסות להסדיר את התיק בדרכי נועם.

חובת הבאת החייב - באיזה מצב?

ובכן, במסגרת הליכי ההוצאה לפועל התלויים ועומדים, רשאי הנושה להגיש בקשה לגילוי נכסי החייב לבית המשפט. בית המשפט (אם יקבל את בקשת הנושה) קורא לחייב להגיש רשימה מפורטת של נכסים, חייבים ושאר זכויות קניין המגיעות לו ולהבטיח הבטחה חגיגית על אמיתותה של רשימה זו. החייב מחויב להתייצב בעצמו בהזמנת בית המשפט, ואם לא עשה כן ואינו מצדיק את נוכחותו, וכן אם לא הגיש רשימת נכסים או מסרב לענות על שאלה או לא עורך שבועה, עליו לקחת בחשבון את ההשלכות, הכוללות: קנסות, הרחקה בכפייה, מעצר (לא יעלה על חודש).

כמובן שהחייב יעודכן מראש על ההשלכות של אי-התייצבות או אי-גילוי נכסים. ניתן לערער על החלטת בית משפט המטילה קנס או מעצר, ואם החייב מבצע את הפעולה שהיה חייב לבצע או הופסק הליכי ההוצאה לפועל נגדו, יופסק גם הקנס שלא שולם עד אותו מועד. .ראוי להוסיף בנקודה זו, כי גם לנושה יש זכות להגיש בקשה להבאה כפויה לבית המשפט.

חובת הבאת החייב - מה הלאה?

במידה וקיים מצב של הבאת החייב בכפייה, גם זכותו להגיש את הרשימה ולהבטיח בכל עת. גם במקרה של ריצוי עונש על-ידי בית המשפט רשאי בית המשפט לדרוש להביא את החייב לבית המשפט לצורך הגשת הרשימה והתחייבות. במקרה כזה, מחויב בית המשפט לאלתר לקבל רשימה כזו יחד עם ההבטחה ולשחרר את החייב.


במידה והנושה לא הגיע לישיבת בית המשפט בה הגיש החייב את רשימת נכסיו, עומדת לו הזכות לדרוש לזמן את החייב על מנת לשאול אותו שאלות על הנכס תוך גילוי הפריטים החיוניים להמשך הוצאה לפועל. במקרה זה, לאי התייצבות החייב, סירובו להגיב או סירובו להבטחה נוספת יש אותן השלכות כמתואר לעיל.

אם ישנם מספר נושים, החייב נדרש להגיש בכל פעם רשימת נכסים והבטחה חדשה, לבקשת אותו נושה או נושה אחר, אם חלפה שנה מיום הבטחת ההבטחה או מיצוי אמצעי הכפייה.