שליחת חשבוניות בצורה אלקטרונית

שירות העסק

אם בכוונת היזם להשתמש בהעברת החשבונית האלקטרונית, לא זו הנייר, עד כה היה עליו לעמוד בפקודת שר האוצר מיום 14.7.05 על הוצאת ושליחת חשבוניות אלקטרוניות. על מנת שחשבונית תוכנס למחזור החוקי, על האפשרות להוריד חשבוניות מע"מ מקוריות ישירות מהאתר או שליחת חשבוניות באמצעות דואר אלקטרוני לעמוד בתנאים להיחשב כהעברה אלקטרונית. אחרת, לחשבוניות אלו אין השלכות משפטיות, בפרט לעניין הזכות לניכוי מס תשומות הנגבה ממקבל החשבונית.

כללים להנפקת חשבוניות בצורה אלקטרונית

על מנת שחשבוניות שהונפקו בצורה אלקטרונית יוכנסו למחזור חוקי, היה צורך לשמור אותן באותו טופס בו זמנית. זאת בהתאם לחוק שר האוצר מיום 14 ביולי 2005 וקשורה לחובה להחזיק בחתימה אלקטרונית מוסמכת או מערכת EDI. עם זאת, בית המשפט לעניינים מינהליים התיר את האפשרות לשלוח חשבוניות באופן אלקטרוני ושמירתן בנייר. כל הספקות והאי בהירות נפתרים בהסדרה החדשה של שר האוצר על חשבוניות אלקטרוניות מיום 7.10.10, שנכנסה לתוקף ביום 1.1.2011.

על פי תקנה זו, מותר לשלוח חשבוניות בדואר אלקטרוני ולאחסן אותן בכונן קשיח של המחשב. התנאי הוא קבלת אישור הקבלן ובעל כלים להבטיח את אותנטיות המקור ושלמות הנתונים. קבלת הקבלן אינה מחייבת עוד חתימה אלקטרונית מוסמכת או החלפת נתונים אלקטרונית של EDI. אותנטיות המקור פירושה ודאות לגבי זהות נותן החשבונית, ושלמות הנתונים פירושה אי-שינוי של הנתונים שהחשבונית צריכה להכיל. ניתן לספק נתונים משותפים לחשבוניות בודדות רק פעם אחת כדי לפשט את תפוצת החשבוניות הללו. ניתן לאחסן חשבונית שנשלחת בצורה אלקטרונית בכל מדינה חברה עד לתום תקופת הגבלת המס. עם זאת, עליך לזכור לספק גישה מקוונת לחשבוניות אלו למטרות ביקורת. על פי התקנה החדשה, תיקוני חשבוניות שהונפקו בצורה אלקטרונית אינם חייבים להינתן באותו טופס.

יישום הפקודה החדשה של שר האוצר נועד למודרניזציה של כללי המסחר בחשבוניות אלקטרוניות ולפשט את מחזורן על ידי הכנסת פורמט אלקטרוני חינמי שבו ניתן לשלוח אותן.