הלבנת הון ונוהל אמ"ל במשרד רואי החשבון

משרדי חשבונאות

מיום 31 ביולי 2021 קיבלו משרדי רואי החשבון התחייבויות חדשות הנובעות מהתיקון לחוק למניעת הלבנת הון ומימון טרור. על איזה חובות אנחנו מדברים? מהו הליך AML? לאילו סנקציות יש לצפות לאותם רואי חשבון שאינם מיישמים אותם? מהם מוסדות מחויבים ומדוע הצטרפו אליהם משרדי רואי חשבון?

למי מיועד הליך AML?

במילים פשוטות, מוסדות מחויבים הם גופים המכוסים בהליך AML (אנטי הלבנת הון). לתפקודו שתי משימות מרכזיות, קרי מניעת הלבנת הון ומימון טרור.

לפני התיקון לחוק למניעת הלבנת הון ומימון טרור, רשימת הגופים המחויבים כללה בעיקר מוסדות פיננסיים גדולים - הם היו, בין היתר, בנקים מקומיים וסניפים של בנקים זרים, איגודי אשראי, מוסדות תשלום מקומיים, חברות וקרנות השקעות, חברות ביטוח ומתווך ביטוח. החל מה-31 ביולי 2021, יש ליישם את נוהל האמ"ל גם במשרדי רואי חשבון - כפי שניתן לקרוא בחוק: "יזמים שעיקר פעילותם היא מתן שירותים המורכבים מהכנת הצהרות, ניהול ספרי מס, מתן ייעוץ, חוות דעת או הסברים בתחום דיני המס או המכס".

מדוע הצטרפו משרדי רואי חשבון למוסדות המחויבים?

הסיבות הן פשוטות - בעת ביצוע תפקידם, עובדי משרד רואי חשבון:

  • הם צוברים ידע נרחב על התחום הפיננסי של לקוחותיהם. מה גם שלא מדובר בידע מקוטע – במהלך שיתוף הפעולה עם הלקוח רואי החשבון זוכה להבנה מקיפה של כספיו ותזרימי כספים ממומשים.

  • בהתחשב בידע שלהם, הם מסוגלים לזהות עסקאות שעלולות להעיד, למשל, על הלבנת הון.

יחד עם זאת, הוספת משרדי רואי חשבון למוסדות המחויבים הביאה עבורם מספר התחייבויות חדשות ונוספות. זאת ועוד, למשרדי רואי החשבון הפועלים במועד כניסת השינויים לתוקף לא היה זמן מועט ליישם את הנהלים הנדרשים.

מהן חובותיהם של משרדי רואי חשבון כמוסדות מחויבים?

החובות של המוסדות המחויבים הן רחבות. ניתן להבחין במספר תחומי פעילות, שביצועם הוא לאפשר יישום יעיל של נוהל ה-AML. מדובר בעובדה שכל משרד רואי חשבון מחויב, בין היתר:

1. יצירת נהלים פנימיים

החוק למניעת הלבנת הון ומימון טרור מציין בדרך כלל מה יש לכלול בהליך כזה. במהלך הכנתו, יש צורך לציין, למשל:

  • עקרונות של זיהוי והערכת הסיכון של הלבנת הון ומימון טרור הקשורים לקשר כלכלי נתון או לעסקה מזדמנת.

  • כללים לדיווח של עובדים על הפרות ממשיות ופוטנציאליות של תקנות הלבנת הון ומימון טרור.

ההנחיות הכלליות הן בגדר הנחיה בלבד – על משרדי רואי החשבון לקבוע באופן עצמאי מה יהיה בנוהל.

לאחר 31 באוקטובר 2021, יהיה צורך לעדכן את הנוהל עקב כניסתם לתוקף של שינויים נוספים.

2. להגדיר אחראים לביצוע הליך ה-AML

החוק למניעת הלבנת הון ומימון טרור קובע כי יש לחפש אדם כזה בקרב הצוות הניהולי. אם ישנה ועדה במוסד המחויב, האחראי צריך להיות חבר בו. זה קשור ישירות לקבלת החלטות של אנשים כאלה.

מה אם משרד רואי החשבון קטן, למשל מעסיק רק כמה עובדים מקצועיים? אז מספיק למנות אדם אחד.

3. לזהות ולהעריך סיכוני ML / TF

על משרד רואי החשבון - כמוסד המחויב - להעריך האם קיים סיכון גבוה שגורם נתון (לקוח של משרד רואי החשבון) ישתתף, בין היתר, ב בהלבנת הון. הערכה זו מביאה בחשבון, בין היתר, גורמי סיכון הקשורים ללקוחות, למוצרים או לערוצי האספקה ​​שלהם.

התקנות קובעות שהערכה תתבצע לפחות כל שנתיים. משרד רואי החשבון רשאי להחליט על צורת הכנת שומה כזו - היא עשויה להיות בטופס אלקטרוני או נייר.

4. ספק מידע ל-GIFI

המוסדות המחויבים מחויבים למסור מידע למפקח הכללי על מידע פיננסי (GIFI). על משרד רואי החשבון לקבוע איש קשר ל-GIFI. יש לחשוף את נתוניו בטופס המזהה את המוסד המחויב, המוגש ל-GIFI.

מסירת מידע ל-GIFI קשורה בהכנת תיעוד המאשר את ביצוע התפקידים. תיעוד כזה צריך להישמר גם לפרק זמן מוגדר במשרד רואי החשבון.

5. לערוך הדרכות שוטפות לעובדים

על עובדי משרדי רואי חשבון המבצעים תפקידים הקשורים למניעת הלבנת הון ומימון טרור לעבור הכשרה. הם נחוצים לעדכון הידע ולביצוע אמין של תפקידים. החל מה-31 באוקטובר 2021, קורסי הכשרה כאלה יכללו נושאים הקשורים להגנה על נתונים אישיים.

במקרה זה, לא מספיק להכשיר עובדים פעם אחת. יש צורך לחדש את ההכשרה באופן קבוע כדי שהעובדים ישמרו על הידע שלהם עדכני.

נוהל אמל"ל וקנסות המאוימים על ידי משרדי רואי חשבון בגין אי מילוי התחייבויותיהם?

מתכננים להקים משרד רואי חשבון? זכרו לא להתייחס להזנחת החובות המוטלות על המוסדות המחויבים - על אי יישום נהלי אג"ח יש עונשים חמורים, לא רק בעלי אופי כספי. דוגמה לכך תהיה עונש שבו נאסר על האחראי להפרה לכהן בתפקיד ניהולי עד שנה.

העובדה שבעלי משרדי רואי חשבון צריכים לזכור את התחייבויותיהם עשויה להיות מוכחת גם בקנסות כספיים שכבר הוטלו על מוסדות מחויבים. מומחים מציינים גם כי יישום תקנות איסור הלבנת הון ומימון טרור מסובך גם עבור גופים גדולים (למשל בנקים), אשר - ככלל - יש להם מספיק משאבים כספיים ואנושיים כדי להתאים את עצמם לכל הדרישות. זה, בתורו, מוביל למסקנה שמוסדות קטנים יותר (כגון משרדי רואי חשבון) עשויים שלא להתמודד עם האתגרים העומדים בפניהם.

כיצד להיערך ליישום נוהל ה-AML? בשל העניין הרב בנושא, היו בשוק גורמים (לרבות משרדי עורכי דין) המעניקים סיוע מקיף ביישום ההליכים הנדרשים במשרד רואי החשבון. גם בעלי משרדים יכולים לנצל את היצע ההדרכה הנרחב ולצבור את הידע הדרוש.