הצהרת פיצויים - תבנית עם דיון

הורד

בעסקאות עסקיות, יזמים המבצעים עסקאות הדדיות, לעתים קרובות במקום לשלם עבור אספקת סחורה או שירותים, משתמשים בפיצוי כאמצעי להסדר. לצורך כך משתמשים הצדדים לעסקה בהצהרת פיצויים.

מהו פיצוי?

פיצוי הוא אחת משיטות הסדר ההתחייבויות. היא מאפשרת סילוק של חייבים מחד גיסא והתחייבויות מאידך גיסא בהיעדר אמצעי תשלום נזילים, שלא במזומן. השימוש בפיצויים מאפשר שיפור הנזילות הפיננסית של החברה.

הורידו בחינם את התבנית - הצהרת פיצויים בפורמט pdf ו-docx!

להוריד:

pdf
הצהרת פיצויים - template.pdf תיאור: השלמה ידנית דוק
הצהרת פיצויים - template.doc תיאור: עריכה, הדפסה, שמירה

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

הפיצוי של חייבים והתחייבויות מתבצע בדרך כלל בין ישויות עם סכומים דומים של חייבים הדדיים. עם זאת, לעתים רחוקות הם נוצרים שווים. במצב כזה, הסכום הנובע מהתביעה הנמוכה מבוטל. החלק הנותר, הלא מסודר, מוסדר בתשלום או מוסדר על בסיס פיצוי אחר.

הצהרת פיצויים - מה היא צריכה להכיל?

התקנון אינו מגדיר את צורת הצהרת הפיצויים. עם זאת, ניתן לציין אלמנטים שיש לכלול בו. אלו כוללים:

 • מקום ותאריך - הצהרת הפיצויים צריכה להכיל מידע על מקום ותאריך המכתב.

 • צדדים לפיצויים - כלומר גופים המבצעים הסדרים הדדיים זה עם זה. חשוב לציין כאן את הנתונים של הגופים המפצים, כגון:

  • שם החברה,
  • כתובת העסק / כתובת המשרד הרשום,
  • מספר זיהוי מס NIP.

הגורם המוציא את הצהרת הפיצויים רשאי להשתמש בחותמת החברה במקום הזנת נתונים ידנית.

 • מסמכי פיצויים מוגדרים - הצהרת הפיצויים צריכה להכיל מידע המפרט במדויק אילו חייבים מוצגים לקיזוז ואיתם יסולקו. מדובר בראש ובראשונה על מסירת מספרי החשבוניות או המסמכים האחרים והסכומים המוסדרים עם הפיצוי. מְתוּגמָל. על מנת להגדיר במדויק את המסמכים המסודרים, רצוי לכלול גם את תאריך הנפקתם. כמו כן, במסמך הפיצויים יש לציין במדויק את הסכומים הכרוכים בכך.

 • יתרת החובות - אם רק חלק מהחובות/ההתחייבויות הוסדר בפיצוי, אזי ההצהרה צריכה לכלול מידע לגבי הסכום שנותר לפירעון.

 • אופן סילוק יתרת הסכום - אם הסכומים מהמסמכים שסולקו בפיצוי אינם שווים, אזי ההצהרה על הפיצויים כוללת מידע על אופן התשלום של יתרת הסכום. ניתן ליישב את הסכום הניתן:

- כסף מזומן,

- בהעברה בנקאית (ציון מספר חשבון הבנק שאליו יש להעביר את יתרת הסכום בהצהרה),

- קיזוז נוסף (אם יש לגופים מסמכים אחרים הכפופים להסדרים הדדיים).

 • מועד סילוק יתרת הסכום - במידה והצדדים מחליטים לשלם את יתרת הסכום במזומן או בהעברה בנקאית, כדאי לכלול בהצהרת הפיצויים גם את התאריך המודיע על המועד בו הגורם החייב חייב לשלם אותו. .

 • רישום לגבי רישום עקבי - מסמך זה מופק על ידי אחד הצדדים, אשר על בסיסו מבצע סילוק תשלומים בחשבונאות שלו. לפיכך, כדאי לכלול סעיף בהצהרה בבקשה שהצד שכנגד יפרסם את התשלום בהתאם להצהרת הפיצויים.

 • חתימה בכתב יד – הצהרת הפיצויים, כמו רוב המסמכים, צריכה להיות חתומה על ידי הגורם המוסמך להוציאה.

יש לזכור כי מסירת הצהרת פשרה הדדית לקבלן אינה מחייבת את הסכמתו – די בהגשת ההצהרה בלבד.