מיסוי בכרטיס מס והעסקת עובדים לפי חוזה משפטי אזרחי

מס שירות

כרטיס ניכוי מס הוא צורת המיסוי הפשוטה ביותר. לנישומים המשתמשים בו יש הרשאות ומתקנים רבים, כמו גם מגבלות. למשל, הם לא צריכים לנהל פנקסי מס או להגיש דוח רווח שנתי, וזה יתרון מובהק. אולם, מנגד, מיסוי בכרטיס מס טומן בחובו הגבלות על העסקת עובדים. מה? אנחנו עונים למטה.

מיסוי בכרטיס מס - צורות העסקה

מיסוי בכרטיס מס אינו כולל העסקת עובדים על בסיס חוזים במשפט אזרחי - כלומר חוזי עבודה ספציפיים וחוזי מנדט. האיסור חל גם על שימוש בשירותים של חברות ומפעלים אחרים. העסקת עובד על בסיס הסכם כזה תביא לאובדן זכות השימוש בצורת מיסוי זו. יודגש כי האיסור אינו חל על שירותי מומחים.

שירותים מומחים מובנים כשירותים המבוצעים ביחס לפעילות הנערכת, אשר ביצועם לא דווח כנושא הפעילות, אך הנחוצים לניהול עסק משלו.

צורת ההעסקה היחידה המקובלת במקרה של כרטיס מס היא חוזה עבודה.

מיסוי בכרטיס מס ומגבלת עובדים

מגבלת העסקה למיסוי בכרטיס מס מביאה לכך שמספר העובדים שניתן להעסיק אצל נישום המשלם בכרטיס מס מוגבל. הגבלה זו היא 5 אנשים, ובסוגי פעילות מסוימים היא מצטמצמת ל-3 אנשים.

בקביעת מספר העובדים למטרות הקשורות לכרטיס המס, מועסקים בחוזה עבודה, מועסקים בחוזה אגרה ובני משפחה עם מקום מגורים קבוע או ארעי מלבד הנישום, וכן שותפים לחוק אזרחי. שותפות נספרים.

חריגות ממגבלת שכירים למיסוי בכרטיס מס

רק עובדים המועסקים לספק את השירותים הנדונים כלולים במגבלה הנ"ל. כך למשל, במכון יופי יהיה הגבלה להעסקת קוסמטיקאיות, שכן מדובר בעובדות המספקות את השירותים המדוברים. עם זאת, מגבלה זו אינה כוללת עובדים המועסקים אך ורק ב:

  • מכירת מוצרים,
  • קבלת הזמנות לשירותים,
  • שמירה על ניקיון הצמח,
  • ניהול קופה והנהלת חשבונות,
  • נהגים ומלווים,

- ובלבד שהמעסיק ציין בכתב את היקף הפעילות של עובדים אלה.

המגבלה אינה מוגבלת להעסקת:

  • בני משפחה המתגוררים במשק בית משותף עם הנישום, ואם העסק מנוהל על ידי שותפים - רק בני משפחה של אחד השותפים,

  • תלמידים למטרת חניכה או חניכה,

  • אנשים שהפעילות מתנהלת מחשבונם לאחר פטירת הנישום, אם אלה אינם נוטלים חלק בעסק,

  • לא יותר מארבעה בוגרים מובטלים שהופנו על ידי לשכת התעסוקה המוסמכת להתמחות אצל המעסיק לתקופה שלא תעלה על שנים עשר חודשים,

  • בסך הכל, לא יותר משלושה מובטלים מועסקים או בוגרים הרשומים בלשכת העבודה, בעוד שתקופת רישום המובטל בלשכת העבודה צריכה להימשך לפחות 6 חודשים בתקופה שקדמה להעסקתו.

בהתייחס לדוגמא של מכון יופי, שבעליו משתמש במיסוי בכרטיס מס, הוא רשאי להעסיק 5 עובדים הנותנים שירותי קוסמטיקה (קוסמטיקאיות), מכיוון ששירותיהן של קוסמטיקאיות אלו קשורים קשר הדוק לנושא פעילותו ולכל מספר של עובדים העוסקים למשל בניקיון, אספקת סחורה או ניהול קופה ורישום לקוחות, כי שירותים אלו אינם שירותים מומחים אלא נחוצים לניהול עסק.