ניכוי מע"מ על משקפיים לעובד

מס שירות

על פי תקנות הבריאות והבטיחות העדכניות, אם העובד מבלה לפחות מחצית מזמן העבודה היומי ליד המחשב - המעסיק מחויב לקנות עבורו משקפיים. זהו מצב מאוד מנצח עבור העובד עצמו, בהתחשב במחירי המסגרות והעדשות. עם זאת, האם ניתן למעסיק לנכות מע"מ על משקפיים לעובד?

למי מיועדות המשקפיים?

כמובן שאין המעסיק מחויב לצייד את כל המשרד במשקפיים מתקנות. על פי פרשנותו של מנהל לשכת המס בוורשה מיום 17.2.2014 עם מספר האסמכתה IPPP3 / 443-1068 / 13-4 / MKw, על המעסיק לספק משקפיים לעובד המקבל המלצה כזו מרופא - רופא עיניים. כמובן שהמלצה כזו חייבת להיות מאושרת בבדיקות מתאימות.

ניכוי מע"מ על משקפיים לעובד - לנכות או לא?

האם המעביד יכול לנכות מע"מ על רכישת משקפיים עבור העובד היא שאלה שנויה במחלוקת. עד לאחרונה רשויות המס היו בעד ניכוי מע"מ בתנאים כלליים, אם החשבונית הונפקה ליזם שמימן את כל הרכישה (שהיא חובתו). אולם אם החשבונית הוצאה לעובד עצמו, למעביד, לצערנו, לא הייתה זכות ניכוי מע"מ מעסקה זו. תיאוריה כזו נתמכה על ידי מנהלי לשכות המס, למשל בפוזנן (ILPP2 / 443-1016 / 12-3 / MN) ולודז' (IPPP3 / 443-1167 / 12-4 / IG).

אלא שמשרד השומה שינה את עמדתו ביחס לעניין זה. לפיכך, הפרשנות העדכנית ביותר היא שאין למעסיק זכות ניכוי מע"מ ברכישת משקפיים לעובד, גם אם החשבונית מופקת לחברה. זאת בשל העובדה הפשוטה – המשקפיים לא ישמשו יזם, אלא עובד. כך נאמר בפרשנות הנ"ל (IPPP3 / 443-1068 / 13-4 / MKw).

פרשנות פרטנית וניכוי מע"מ על משקפיים לעובדים

כמובן שלמעסיק שיש לו ספקות באשר לנכונות ההסדר, הזכות המלאה לבקש פרשנות פרטנית בעניין זה. בקשה כזו מוגשת ללשכת המס אליה שייכת החברה. היזם ממלא את בקשת ה-ORD-IN, משלם את האגרה המתאימה. למרבה הצער, ניתן להמתין עד מספר שבועות לקבלת החלטה. רק בפרשנות ברורה, זכותו של היזם לנכות מע"מ בגין רכישת משקפיים. אחרת, אם הנישום מנכה מע"מ מרכישות ללא פרשנות, יש לקחת בחשבון שמשרד השומה רשאי לבקש החזר של המס שנוכה גם עד 5 שנים לאחר אירוע זה.