ניכוי מע"מ על דלק לאחר 1 ביולי - מה אומר משרד האוצר?

מס שירות

החל מ-1 ביולי 2015, בהתאם להוראות החוק מיום 7.2.2014, זכו משלמי מע"מ פעילים בזכות ל-50%. ניכוי מע"מ על דלק שנרכש לשימוש מעורב במכוניות נוסעים המשמשות בפעילות עסקית. לפיכך פרסם משרד האוצר הסברים. למה לשים לב בפעילויות כמו ניכוי מע"מ על דלק לאחר 1 ביולי 2015?

הזכות לניכוי 50% מע"מ על דלק

רק עד ליום 30.6.2015, בהתאם להוראות החוק לתיקון חוק מס ערך מוסף וכמה חוקים נוספים (סעיף 12), נישומים המשתמשים במכוניות נוסעים עבור מה שנקרא למטרות מעורבות לא הייתה זכות ניכוי מע"מ על דלק. כתוצאה מכך, הערך ברוטו של הדלק שנרכש סווג כחייב במס במקרה של מכונית ששימשה בחברה אך לא דווחה למשרד. לעומת זאת, החל מיום 1 ביולי, בהתאם לכללים הכלליים החלים הנובעים מחוק מע"מ (סעיף 86א(1)), במקרה של רכישת דלק למכוניות המשמשות הן בעסק והן באופן פרטי, אתם זכאים ל-50 % ניכוי מע"מ.

שימו לב לתאריכים בחשבונית הדלק שלכם!

התקנות אומרות במישרין כי אי יכולת ניכוי מע"מ על הדלק הנרכש יחול על דלקי מנוע, סולר וגז המשמשים להנעה, הנרכשים על ידי הנישום עד ליום 30.6.2015. מכאן שאין לפרש הוראה זו באופן חופשי, אלא רק על ידי קורא אותו על הסף. כך, חשבונית על דלק שהוצאה למשל ב-10 ביולי, עם תאריך המכירה ביוני, לא תאפשר ניכוי מע"מ. כך גם לגבי חשבוניות כפולות לפני 30 ביוני. משרד האוצר מזהיר גם מטעויות בהודעה שפורסמה באתר האינטרנט שלו:

ככלל, יש להעריך את זכות הניכוי לאור התקנות הקיימות במועד בו קמה חובת המס של מוכר הדלקים. לפיכך, אם הדלק נרכש עד ליום 30.6.2015, אזי ללא קשר לכך שהחשבונית ניתנה, למשל, ביום 4.7.2015, לא תחול זכות ניכוי המס במקרה הנדון. חובת המס מול המוכר בגין הפעילות המתוארת קמה לפני 1 ביולי 2015, ולכן יש להעריך את זכות הניכוי גם לפי המצב החוקי שהיה בתוקף לפני 1 ביולי 2015. לרגע הוצאת החשבונית אין חשיבות לקביעה לזכות הניכוי, לקבלת החשבונית יש חשיבות רק לרגע בו מימוש זכות הניכוי.

לכן, יזמים המשתמשים בכרטיסי דלק שקיבלו חשבונית קולקטיבית עבור יוני ביולי צריכים להיות זהירים במיוחד. אמנם, באופן עקרוני, הזכות לתוספת מע"מ חלה בחודש קבלת החשבונית, אך יהיה מדובר במקרה מיוחד שאינו מאפשר ניכוי (עצם רכישת הדלק התבצעה לפני 1 ביולי).

ניכוי מע"מ על דלק לאחר 1 ביולי - הודעה נוספת ממשרד האוצר

לרגל ההסברים בדבר ניכוי 50% מע"מ על דלק לאחר 1 ביולי 2015, הזכיר משרד האוצר לנישומים כי:

(...) - כמו במקרה של הוצאות אחרות הקשורות לרכב מנועי - התנאי לניכוי מס תשומות ברכישת דלק הוא עמידה של הקנייה במדינה בפועל, כלומר באופן עקרוני כמות הדלק הנרכשת צריכה להיות. בא לידי ביטוי בקילומטראז' של רכב ה"חברה".

בסוף ההודעה, אנו קוראים:

נושא השימוש בפועל בדלק להנעה של רכבי "חברה", במיוחד כאלה שנרכשו לאחר 1 ביולי 2015, יהיה נושא לבדיקות שיבוצעו על ידי הרשויות המוסמכות.

אז משלמי המסים צריכים לפחד? לא - עליהם לזכור רק רישום רציונלי ומדויק עובדתי של רכישות הקשורות לניהול עסק, בפרט לגבי השימוש בכלי הרכב המשמשים בו.