הגנה על תעסוקה במהלך חופשת טיפול בילדים

שֵׁרוּת

במהלך חופשת הטיפול בילדים נהנה העובד מהגנה מיוחדת. עם זאת, ישנם שני מצבים בהם הוא עלול לאבד את עבודתו בעת יציאה לחופשת טיפול בילדים.

במקרה הראשון, כאשר המעסיק מעסיק פחות מ-20 עובדים, העובד משתמש בכלל הקבוע באמנות. 186 § 1 לקוד. בהתאם להוראה זו, המעסיק אינו רשאי לסיים או לסיים את חוזה העבודה של העובד מרגע הגשת הבקשה לחופשת הורות ועד להשלמתה. עם זאת, ישנם שני חריגים. סיום חוזה עבודה אפשרי כאשר המעסיק מכריז על פשיטת רגל או פירוק, או כאשר יש סיבות המצדיקות את הפסקת חוזה העבודה ללא הודעה מוקדמת בשל אשמת העובד.

בהתאם לאמנות. 186 כ' עמ', המעסיק מחויב להכניס את העובד לעבודה לאחר תום חופשת הטיפול בילדים.

המקרה השני נוגע למצב שבו מספר העובדים הוא לפחות 20. אלא אם כן נקבע אחרת בתקנות נפרדות, מקום העבודה מכוסה על ידי הוראות החוק מיום 13.3.03 על כללים מיוחדים לסיום יחסי עבודה עם עובדים מסיבות שאינן קשורות לעובדים (כתב עת מס' 90, סימן 844, בתיקון). בהתאם למספר העובדים המפוטרים, החוק מאופיין בשני מושגים: פיטורים קולקטיביים ופרטניים.

במקרה של יתירות קולקטיבית טיפוסית, כהגדרתה באמנות. סעיף 1 לחוק הנ"ל, למעסיק הזכות לסיים את יחסי העבודה עם אדם בחופשת לידה אם החופשה נמשכת 3 חודשים לפחות (סעיף 5 (1) ו-(3) לחוק הנ"ל) וכן הסיבה לפיטורים אינה באשמת העובד. הפטור כולל:

  1. 10 עובדים עם פחות מ-100 עובדים
  2. 10% מהעובדים עם לפחות 100 עובדים אך פחות מ-300 עובדים
  3. 30 עובדים, המעסיקים לפחות 300 עובדים או יותר.

במקרה של פיטורים פרטניים (כלומר עם פחות עובדים מהקבוע בסעיף 1 לחוק הנ"ל), הפסקת יחסי העבודה במהלך חופשת הלידה מותרת באותם תנאים, וזאת בתנאי שהסיבה שכן לא לשכב לצד העובד היא הסיבה היחידה לפיטורים ואיגוד העובדים בחברה לא יגיש התנגדות תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הפסיקה המיועדת (סעיף 10(1) ו-(2) לחוק. החוק הנ"ל).

במקרה של פיטורים פרטניים, עובדה חשובה היא החלטת בית המשפט העליון מיום 15.2.06, אשר קבעה כי הוראות א. 10 שניות 1 ו-2 לחוק פיטורים קולקטיביים, עשויים להוות בסיס להפסקת העבודה עם עובד במהלך חופשת הטיפול בילדים ובמקרה שהתנאים המתוארים באמנות. 186 § 1 לחוק האזרחי, בדבר הכרזת פשיטת רגל או פירוק המעסיק או הסיבות המצדיקות את סיום חוזה העבודה ללא הודעה מוקדמת בשל אשמת העובד.

משרד העבודה והמדיניות החברתית אישר את קבילות פיטורים של מי שנמצא בחופשת לידה, על פי חוק פיטורים קבוצתיים ובתנאים הקבועים בו.