הגנה על זכויות הצרכן וחובות היזם

שֵׁרוּת

לקוח, צרכן וקונה הם מונחים הקשורים קשר הדוק למכירות. עם זאת, הלקוח לא תמיד יהיה הצרכן. חוק הגנת זכויות הצרכן אמור להבטיח כריתה בטוחה של חוזי מכר ורכישה בין אנשים טבעיים ליזמים. לפעמים קורה שיזמים, תוך שימוש במעמדם הדומיננטי בשוק, מעוררים את הלקוח לקבל החלטה לכריתת חוזה שאינה נוחה לו. היבט נוסף שדורש פיקוח הוא מכירות מקוונות בקנה מידה גדול. שוק המסחר האלקטרוני פורח. חוק זכויות הצרכן משנת 2014 קובע הוראות על כריתת חוזים בין יזמים וצרכנים, אך הוא מתייחס במיוחד לנושא של חוזים מחוץ לבית והסכמים מרחוק. בדקו מהי הגנת זכויות הצרכן.

הגנה על זכויות הצרכן - למי זה נוגע?

הגנה בתחום ההגנה על זכויות הצרכן ניתנת לאדם טבעי המבצע עסקה משפטית עם היזם (חוזי רכישה ומכירה). הדבר חל גם כאשר יזם הוא גם צד, אך הוא מבצע רכישה שאינה קשורה ישירות לעסק שלו. המשמעות היא שאם בעת רכישת סחורה לשימוש אישי, למשל על ידי קניית קפה לבית, ואי אספקתו למשרד, היזם מקבל מעמד של צרכן במצב זה.

היזם המציע את המוצר מחויב לעמוד בכללים והתקנות בנושא הגנת הצרכן. זוהי כל ישות משפטית אזרחית המבצעת פעילות עסקית מטעמה. צורות הפעילות הכלכלית במערכת המשפט הפולנית כוללות בעלות יחידה, שותפות במשפט אזרחי, שותפות כללית, שותפות וחברות מניות. חברה היא שם דיבור לפעילות עסקית, אשר לאור החוק היא רק מרכיב של המיזם – או ליתר דיוק – שמו.

לסיכום, צרכן הוא אדם טבעי הרוכש מוצר מיזם, לשימוש עצמי, שאינו קשור לפעילותו העסקית. הלקוח יכול להיות גם אדם טבעי וגם אדם משפטי הרוכש ציוד משרדי מיזם אחר. אז זה לא יהיה צרכן, אלא קבלן שווה.

מהי הגנה על זכויות הצרכן?

ההיבטים החשובים ביותר של הגנת זכויות הצרכן כוללים:

 • מידע מדויק על נושא ותוכן החוזה,

 • פתיחות של נתונים על היזם,

 • התנגדות להתנהגות שמדאיגה את הצרכן.

אחת ממטרות הגנת הצרכן היא לכבד את הזכויות לחירותו, חופש הרצון שלו – המתבטאת בקבלת החלטה על קניית מוצר. רצון כזה עשוי להתבטא בנכונות להחזיר מוצר שהוזמן באינטרנט שלא עמד בציפיות. צוואה זו באה לידי ביטוי גם בנכונות להשתמש במוצר בהתאם לחוזה, כלומר באפשרות להתלונן על נושא החוזה הפגום.

יתרה מכך, המחוקקים מבטיחים שהצרכן מיודע היטב על ההקשר וההשפעות של החוזה שנכרת. ההחלטה שלו חייבת להיות מודעת.טעויות בהצהרות רצון עלולות להשפיע על תוקפו של חוזה המכר שנכרת ולהשפיע באופן מוחלט בדמות ביטול חוזה המכר והרכישה או ניתנים להפרכה - התחמקות מההשלכות המשפטיות של כריתתו. המשמעות היא שאין צורך לקיים את החוזה שנכרת.

מטרת ההגנה על זכויות הצרכן היא, בין היתר, כי על הצרכן לא מוטלת חובה לבצע תשלום שלא ידע עליו או ללא הסכמתו המפורשת. לפיכך יש להסיק כי על הטובין שהוזמנו לא חלה חובת התשלום. זה הסיכון של הסוחר.

חשוב גם להגן על החיים הפרטיים. ספאם או דיוור פופולריים יחד עם עיבוד נתונים אישיים עלולים להפר את הזכות לפרטיות ולהגנה על נתונים אישיים של כל אדם.

הגנה על זכויות הצרכן והוראות חוזיות אסורות

לא פעם קורה שיזם בעל מעמד דומיננטי בשוק אינו מכבד את זכויות הצרכן. תלונות פרטניות לממונה על הגנת הצרכן והתחרות אינן גורמות לאי-פעולה. כדאי לשים לב להוראות החוק המסדירות את חובות היזם. להלן כמה הנחיות לסוחרים:

 • המחיר חייב להיות מנוסח באופן חד משמעי (המחיר על התווית הוא מחיר מחייב, ההצעה שניתנה לצרכן מתקבלת על ידי הצרכן כאשר הוא מחליט שהמחיר מתאים לו ומחליט לקנות את המוצר)

 • אסור לנסח את הוראות החוזה באופן המנוגד למוסר הטוב (נדרש לשמור על חוש חיים מסוים, למשל אי סיווג לקוחות, הימנעות מיחס משפיל או משפיל כלפיהם, אי יצירת שיווק שעלול להוביל לניצול. )

 • אין בחוזה המכר כדי לפגוע באופן בוטה באינטרסים של הלקוח (אין תוקף להוראות בחוזה המגבילות את תקופת האחריות לפגמים פיזיים של המוצר במסגרת האחריות).

מהם סעיפים אסורים?

אלו הרשומות ש:

 • להגביל או לשלול את אחריותו של היזם (ההוראה שלאחר עזיבת הקופה לא תיחשב התלונה בניגוד לחוק, היזם אינו חייב לקבל את הסחורה המוחזרת, אך לעולם לא יוכל לסרב לקבלה אם פגום ותקופת האחריות לא פגה, כלומר תקופת ההגנה של שנתיים על הסחורה הנמכרת),

 • לספק ליזמים שליטה על תוכן ההוראות ועל ביצוע החוזה,

 • לאפשר ליזם לעצב תנאים לא נוחים,

 • להפר את האיזון החוזי (הם מעמידים את היזם בעמדה מיוחסת).

הסעיפים הנ"ל, אם נעשה בהם שימוש בחוזה, אינם מחייבים את הצרכן. המשמעות היא שהחוזה שנכרת תקף, אך ההוראות המכילות הוראות הפוגעות בזכויות הצרכן, דהיינו. סעיפים אסורים אינם חלים. לפיכך, היזם לא יוכל להסתמך עליהם במקרה של המשך תביעות לפי החוזה, שכן הלקוח חתם על ההפרשות, כך שידע למה הוא מסכים. אין שוויון בין הצדדים כמו במשפט האזרחי, שבו הצדדים חופשיים לעצב את הוראות החוזה. הצרכן נתמך על ידי המחוקק, מתוך ידיעה כי לצרכן עמדה חלשה יותר כצד לחוזה בהתקשרות עם היזם.

אילו גופים פועלים להגנה על זכויות הצרכן?

בתי המשפט מבצעים בקרה אגבית. כל אדם הסבור כי זכויותיו כצרכן נפגעות, רשאי לפנות לנשיא המשרד לתחרות והגנת הצרכן, ליועמ"ש הצרכנים או לארגון לא ממשלתי בנוגע לפעילויות סטטוטוריות הקשורות להגנה על זכויות הצרכן.

חובות המידע העיקריות של היזם

לכל המאוחר כאשר הצרכן מביע את רצונו, כלומר מחליט לבחור במוצר נתון, היזם מחויב ליידע אותו, קודם כל, על:

 • המאפיינים העיקריים של ההטבה,

 • הנתונים המזהים שלך,

 • המחיר הכולל או התגמול (כולל מסים) עבור המוצר/שירות,

 • שיטת ותאריך הביצוע והליך התלונה,

 • אחריות על איכות השירות,

 • תוכן ואחריות של שירות לאחר המכירה,

 • משך החוזה - במקרה של חוזה לתקופה בלתי מוגבלת,

 • הארכה אוטומטית (גם על רקע ושיטת סיום החוזה),

 • יכולת פעולה הדדית של תוכן דיגיטלי, כלומר דרישות חומרה ותוכנה.

ההגנה על אינטרסים צרכניים קיבוציים, כפי שנקבעה בחוק הנ"ל, אינה שוללת הגנה לפי פעולות אחרות.