רישום מכירות בקופה – מסבירים במשרד האוצר

אתר אינטרנט

רישום מכירות בקופה עבר שינויים משפטיים עקב תקנת שר האוצר שנכנסה לתוקף בתחילת אפריל 2013. שינוי התקנות היה מקור למחלוקות פרשנות רבות. זה, בתורו, גרם למשרד האוצר לנקוט עמדה - לדבריו, השינויים לא היו מהפכה גדולה. במיוחד משום שניתנה ליזמים פולנים פרק זמן ארוך של חצי שנה ליישם את התקנות החדשות, והשינויים היו רק הבהרות ופרטים של החוק, שהיה בתוקף עד 31.3.2013.

שיא מכירות בקופה - החלפת קופות

הבשורה המרכזית לבעלי עסקים המחויבים לרשום מכירות בקופה היא ש(כפי שהוסבר במשרד האוצר) אין צורך להחליף ציוד שאינו מאפשר התאמה לחוק המתוקן. אם המכשיר מאפשר כרגע רישומי מכירות נאותים, ניתן להשתמש בו עד שהוא יישחק. המפתח הוא רישום מכירות בקופה רושמת התואמת את פרופיל החברה – כלומר כזו בעלת הזיכרון המתאים. אבל זה לא חדש - הוראה זו הייתה בתוקף עוד לפני השינויים.

עוד הסבירו במשרד כי סוגיית הצורך לכלול את ה-NIP של הקונה (לבקשתו) בקבלה חלה רק על קופות רושמות בעלות פונקציונליות זו. הדבר החשוב ביותר הוא שהמכשיר מאפשר הסדר נכון של הנישום.

רישומי מכירה בקופה – שם הסחורה בקבלה

התקנות החדשות מכילות הוראה הקובעת כי על הקבלה הכספית להכיל מידע המזהה באופן חד משמעי את הטובין או השירות (סעיף 8(1)(6)). עם זאת, אין שאלה עד כמה זה צריך להיות מפורט. על משלם המסים להבטיח זיהוי חד משמעי של סחורה או שירות, שכן הדבר תלוי במגוון המוצרים שלו. מידע חשוב הוא שהתקנות המתוקנות מאפשרות שימוש בקיצורים - שבעבר היו מקובלים בפועל. במשרד הסבירו זאת בדוגמה של נישום שבמבחר שלו יש חמישה סוגי תפוחים - כל אחד באותו מחיר לק"ג. במצב כזה, יש לו את הזכות לתכנת אותם בקופה כפשוט "תפוחים". אבל אם יש לו למכירה, למשל, תפוחי אדמה ותפוחי אדמה חדשים במחירים שונים, הרי רישום הסחורה בקופה חייב להיות נפרד.

הבהרת הרגולציה בדבר שם הסחורה/שירות בקבלה מקורה בשיטות שונות בתחום זה. יש להוסיף כי - בניגוד לדעות רבות - בעבר לא היה מקובל לרשום מכירות בקופה תוך שימוש במינוח המבוסס על קבוצות מוצרים בלבד, מה שמנע זיהוי חד משמעי של הסחורה הנמכרת.

ההסברים של משרד האוצר לגבי השינויים ברישומי המכירות בקופה הרגיעו יזמים רבים. הספקות של הנישומים היו מוצדקים שכן קריאת התקנות החדשות אינה נותנת תמונה ברורה מה רצה המשרד להשיג. הערת המשרד הרגיעה את רוב אלו שחשבו שעליהם להיפטר מהקופה הישנה שאינה עומדת בדרישות הקבועות בתקנות המתוקנות - הרי רכישת מכשיר חדש ופונקציונלי יותר היא עלות גבוהה. , עבור חלק זה כמעט בלתי אפשרי לשאת.