קודים חדשים של תארי ביטוח והצהרות ZUS חדשות

שֵׁרוּת

ביום 1.11.2013 נכנסה לתוקף תקנת שר העבודה והמדיניות החברתית מיום 9.9.2013, המשנה את התקנה הקיימת בדבר קביעת צורות בקשות לביטוח סוציאלי ולביטוח בריאות, דוחות חודשיים אישיים ודוחות חודשיים אישיים לתיקון. הודעות משלם, הצהרות פשרה והצהרות פשרה מתקנות, הודעות על נתונים על עבודה בתנאים מיוחדים או בעלי אופי מיוחד ומסמכים נוספים (יומן חוקים משנת 2013, סימן 1101). כמו כן, הפקודה מכניסה שינויים בצורות מסמכי הביטוח, דהיינו.

קודי כותרת ביטוח חדשים

תקנה זו מציגה מספר קודי ביטוח חדשים וגם משנה את אלו התקפים כעת.

בהתאם לנספח 18 לאמור לעיל בתקנה, נוצרים קודי ביטוח חדשים המתייחסים ל:

א) אנשים בחופשת לידה:

 • 12 50 - אדם המטפל בילד שהיה חייב בביטוח פרישה ונכות מיד לפני הטיפול בילד כאדם המנהל פעילות שאינה חקלאית,
 • 12 60 - אדם המטפל בילד שהיה חייב בביטוח פרישה ונכות כקבלן מיד לפני מתן הטיפול,
 • 12 70 - אדם המטפל בילד שהיה חייב בביטוח פרישה ונכות מיד לפני הטיפול בילד כמי שמשתף פעולה עם אדם המבצע פעילות שאינה חקלאית או עם הקבלן,
 • 12 80 - אדם המטפל בילד שהיה חייב בביטוח קצבת זקנה ונכות ככומר מיד לפני הטיפול בילד,
 • 12 90 - מי שמטפל בילד באופן אישי בכפוף לביטוח קצבת זקנה בלבד,

ב) אנשים המקבלים קצבת גישור או גמלת פיצויים למורים:

 • 26 00 - אדם המקבל גמלת פיצויים למורה, המתגורר ברפובליקה של פולין,
 • 26 01 - אדם המקבל גמלת מורה המתגורר במדינה חברה באיחוד האירופי שאינה הרפובליקה של פולין או מדינה חברה באיגוד הסחר החופשי האירופי (EFTA),
 • 27 00 - אדם המקבל קצבת גישור המתגורר ברפובליקה של פולין,
 • 27 01 - אדם המקבל קצבת גישור המתגורר במדינה חברה באיחוד האירופי שאינה הרפובליקה של פולין או מדינה חברה באיגוד הסחר החופשי האירופי (EFTA),

ג) הטבות והפסקות:

 • 319 - דמי לידה מביטוח מחלה לתקופה שנקבעה כתקופת חופשת הלידה,
 • 320 - פיצוי דמי לידה מביטוח מחלה לתקופה שנקבעה כתקופת חופשת הלידה,
 • 325 - דמי לידה מביטוח מחלה לתקופה שנקבעה כתקופת חופשת לידה נוספת או חופשת תוספת בתנאי חופשת לידה,
 • 326 - פיצוי דמי לידה מביטוח מחלה לתקופה שנקבעה כתקופת חופשת לידה נוספת או חופשה נוספת בתנאי חופשת לידה,
 • 327 - דמי לידה מביטוח מחלה לתקופה שנקבעה כתקופת חופשת הלידה,
 • 328 - פיצוי דמי לידה מביטוח מחלה לתקופה שנקבעה כתקופת חופשת הלידה,

ד) סעיף 1. ישות בסיסית עם הרחבה:

 • 19 10 - מי שחייב בביטוח פרישה ונכות מרצון בתקופת הפסקת פעילות העסק.

השינוי יחול גם על קודים אחרים, שישפיע על משמעותם:

 • 311 - דמי לידה מביטוח מחלה לתקופה שנקבעה כתקופת חופשת לידה או חופשה בתנאי חופשת לידה,
 • 315 - השוואת דמי לידה מביטוח מחלה לתקופה שנקבעה כתקופת חופשת לידה או חופשה בתנאי חופשת לידה.

הכנסת התקנה תביא להסרת הקודים הבאים: 10 40, 15 00, 16 10, 17 00, 18 10.

שינויים בהכרזה

עקב שינויים בקודי הביטוח, ובכך שינויים בחוק מערכת הביטוח הלאומי, יחולו שינויים בדוגמה של מסמכי הביטוח. זה חל על הטפסים הבאים:

 • ZUS ZUA - בקשה לביטוח / הודעה על שינוי בנתונים האישיים של המבוטח,
 • ZUS ZCNA - דיווח נתונים על בני משפחה למטרות ביטוח בריאות,
 • ZUS ZZA - אפליקציה לביטוח בריאות / הודעה על שינוי נתונים,
 • ZUS ZIUA - הודעה על שינוי בנתוני הזיהוי של המבוטח,
 • ZUS ZWUA - ביטול רישום מביטוח,
 • ZUS RCA - דוח חודשי אישי על תרומות המגיעות והטבות ששולמו,
 • ZUS RZA - דוח חודשי אישי של דמי ביטוח רפואי,
 • ZUS DRA - הצהרת הסדר,
 • ZUS ZSWA - דיווח ותיקון נתונים על עבודה בתנאים מיוחדים או בעלי אופי מיוחד.

גם משלמי הפרמיה שברשותם את הטפסים הקיימים של מסמכי הביטוח ומגישים אותם בכתב, וגם מי שמעביר אותם באמצעות התוכנה, יכולים להשתמש בטפסים העדכניים עד סוף 2013.

המשתמשים בתבניות המסמכים הקיימות חייבים להשתמש בקודי כותרת ביטוח ובקודי הטבה/הפסקה שכאלה שתקפים עד 31 באוקטובר 2013.