מוסד חדש - נציב תלונות הציבור על יזמים

שֵׁרוּת

חוקת העסקים מציגה מוסד חדש, נציב תלונות הציבור על היזמים - מטרתו העיקרית היא להגן על זכויות היזמים, בעיקר בסכסוכים עם רשויות ציבוריות. תקנות מפורטות לגבי נציב תלונות הציבור לעסקים מוסדרות בחוק דובר מפעלים קטנים ובינוניים.

מי יכול להיות נציב תלונות הציבור על יזמים?

אדם ש:

1) הוא אזרח פולני;

2) נהנה מזכויות ציבוריות מלאות;

3) לא הורשע בפסק דין חלוט על פשע מכוון או פשע פיסקאלי מכוון;

4) בעל השכלה גבוהה;

5) בעל מוניטין ללא דופי ומבטיח ביצוע נאות של המשימות שהוטלו עליו;

6) מובחן בידע בתחום היזמות ובתקנות משפטיות היוצרות את הסביבה היזמית,

7) בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בביצוע פעילות כלכלית או בייצוג אינטרסים של יזמים, או ביצירה או ביישום משפט כלכלי;

8) לא ביצע שירות מקצועי או שיתף פעולה בסוכנויות ביטחון המדינה.

נציב תלונות הציבור מתמנה על ידי ראש הממשלה לבקשת השר האחראי על הכלכלה.

תקופת כהונתו של נציב תלונות הציבור היא 6 שנים, אך אדם אחד רשאי לשמש כנציב תלונות הציבור לתקופת כהונה אחת בלבד.

מהן סמכויותיו של נציב תלונות הציבור על יזמים?

תפקידו העיקרי של נציב תלונות הציבור על היזמים הוא להגן על האינטרסים של מיזמים זעירים, קטנים ובינוניים במצבי עימות בהם הצד שכנגד הוא המדינה, להבטיח את עקרון חופש הפעילות הכלכלית, להעמיק את אמון היזמים ב סמכות ציבורית, חוסר משוא פנים ויחס שווה, פיתוח בר קיימא ועקרון ההגינות.תחרות וכיבוד נימוסים ואינטרסים לגיטימיים של יזמים.

משימות נוספות של נציב תלונות הציבור הן:

 • מתן חוות דעת על טיוטות פעולות נורמטיביות הנוגעות לאינטרסים של יזמים ולעקרונות של ביצוע, ביצוע או הפסקת פעילות כלכלית בשטח הרפובליקה של פולין;

 • סיוע בארגון גישור בין יזמים לגופי מינהל ציבורי;

 • שיתוף פעולה עם ארגונים לא ממשלתיים, חברתיים ומקצועיים, שמטרותיהם הסטטוטוריות כוללות הגנה על זכויות יזמים ושיתוף פעולה עם עמותות, תנועות אזרחיות, עמותות וקרנות התנדבותיות אחרות וכן עם גופים וארגונים זרים ובינלאומיים להגנה על יזמים. זכויות וכיבוד עקרון חופש הפעילות הכלכלית ויחס שווה;

 • ייזום וארגון פעילויות חינוך והסברה הקשורות לביצוע פעילויות כלכליות בשטחה של הרפובליקה של פולין, בפרט בתחום היזמות והמשפט הכלכלי;

 • ביצוע פעולות אחרות, כל עוד הן משמשות להגנת זכויות היזמים, רשאי היועמ"ש, למשל,

  • לפנות לרשויות בקשות לנקיטת יוזמת חקיקה או נושא או תיקון פעולות נורמטיביות אחרות בנושאים הנוגעים לפעילות כלכלית;

  • לפנות לרשויות למתן הסברים משפטיים אם ההוראות מעוררות ספקות או סתירות;

  • להודיע ​​לרשויות הפיקוח או הבקרה המוסמכות על אי סדרים שהתגלו בתפקוד גופי המינהל הציבורי;

  • לבקש פתיחת הליכים מינהליים, להגיש תלונות וערעורי פיטורים לבית המשפט לעניינים מינהליים וכן להשתתף בהליכים אלה - בזכויות תובע;

  • להודיע ​​לרשויות המוסמכות על חסמים וקשיים נתפסים בביצוע פעילות כלכלית בשטח הרפובליקה של פולין.

נציב תלונות הציבור נוקט בפעולה בעצמו או לפי בקשת היזם או הארגון.

נציב תלונות הציבור על יזמים קטנים ובינוניים הוא מוסד מקביל ליועמ"ש לזכויות הצרכן - כל יזם הסבור כי האינטרסים והזכויות שלו מופרים על ידי רשויות המדינה (למשל משרד מס, משרד מחוז המדינה, משרד ביטוח לאומי וכו') יש הזכות לפנות לנציב תלונות הציבור על יזמים בבקשה לסיוע בעימות עם הרשויות.

תשומת הלב!

חוקת העסקים (הכוללת בין היתר את חוק נציב תלונות הציבור על יזמים) התקבלה ב-6 במרץ, כרגע היא ממתינה לחתימת הנשיא, שיש לו 21 ימים לעשות זאת.