NIP (מספר זיהוי מס) על הקבלה, כלומר שינוי בכללי הנפקת חשבוניות לקבלה

אתר אינטרנט

מספר זיהוי המס החובה בקבלה נועד למנוע הונאה ביחס לסילוק הוצאות המתועדות בחשבוניות לרכישת סחורה/שירותים שנרכשו על ידי אנשים אחרים. לכן, הממשלה הציגה תקנות חדשות המגבילות את האפשרות לקבל חשבונית לקבלה על ידי אנשים בלתי מורשים. פרטים בכתבה!

חשבונית על הקבלה - מתי היזם מחויב להנפיק אותה?

ניתן לאשר רכישת סחורה או שירותים שנרשמו בקופה גם באמצעות חשבונית לפי בקשת הלקוח. היזם מחויב להוציא חשבונית אם הלקוח מבקש את המסמך תוך 3 חודשים מתום החודש בו נמסרה הסחורה או בוצע השירות, או שהתקבל התשלום כולו או חלקו (סעיף 106ב(3) של חוק מע"מ).

חשבונית על קבלה - שינויים ב-2020

החל מ-1 בינואר 2020, יזם שביצע רכישה על סמך קבלה רשאי לבקש חשבונית עבור קבלה זו, אך רק אם הקבלה כוללת את ה-NIP (מספר זיהוי מס). אחרת, המוכר אינו זכאי להוציא חשבונית, וכך מאבד מי שמנהל את העסק את האפשרות להסדיר את הרכישה בעלויות החברה.

בהתאם לאמנות. סעיף 106ב. סעיף 5 לחוק מע"מ, במקרה של מכירה הרשומה באמצעות קופה רושמת, מופקת חשבונית לקונה הטובין והשירותים שהוא נישום, רק אם בקבלה המתעדת מכירה זו יש מספר לפיו קונה הסחורה או השירותים מזוהים למטרות מס או מס ערך מוסף (NIP).

לכן, כדאי לשים לב בעת ביצוע רכישות עסקיות לבקש מיד מהמוכר להוציא חשבונית או למסור את מספר זיהוי המס לפני הדפסת הקבלה.

אילו עונשים ממתינים למוכרים ולקונים אם לא נעשה שימוש במספר זיהוי המס בקבלה?

במקרה של אי עמידה בהוראות שהוכנסו, קובע המחוקק קנסות כספיים בסכום המקביל ל-100% מסכום המע"מ המצוין בחשבונית אליה מתייחסת העבירה. הסנקציות חלות לא רק על מוכרים, אלא גם על קונים הכוללים את החשבונית שהופקה כך בפנקס המע"מ.

לדוגמה, הנפקת חשבונית על קבלה שאינה מכילה NIP (מספר זיהוי מס) של הקונה בסכום של 10,000 PLN נטו, כולל מע"מ בסך 2,300 PLN, עשויה לגרור קנס בסך 2,300 PLN.

קבלה של חשבוניות לאנשים פרטיים

הצבת מספר זיהוי המס על הקבלה חלה רק על יזמים, מה שאומר שאנשים פרטיים עדיין יכולים לבקש חשבונית עבור הקבלה ללא מספר זיהוי המס. חשבונית כזו לא צריכה להכיל את מספר זיהוי המס (NIP).

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

החשבונית עבור הקבלה בקובץ JPK_V7

במבנה החדש של קובץ JPK_V7, החל על כל משלמי המע"מ הפעילים החל מ-1 באוקטובר 2020, חשבוניות שהונפקו עבור קבלות, ללא קשר אם עם מספר ה-NIP (במקרה של מכירה לנישומים) או ללא ה-NIP (ב- במקרה של מכירות לאנשים פרטיים שאינם מבצעים פעילות עסקית) כלכלית), יהיה הכינוי FP. החשבונית שהופקה עבור הקבלה מוצגת רק בחלק ההוכחה של קובץ JPK_V7, מבלי להשפיע על הערכים, בעוד שהפדיון מוכר ב-KPIR ובפנקס המע"מ על סמך הדיווח הכולל מהקופה, המסומן ב-RO .

מה המטרה של הגבלת האפשרות לקבל חשבונית על קבלה?

הממשלה החליטה להגביל את הנפקת החשבוניות לחברות שאינן הרוכשות בפועל של סחורות או שירותים בשל ההתעללות הגדולה בתחום זה.

כפי שהודיע ​​פאוול גרוזה, תת שר המדינה במשרד האוצר, בתגובה לאינטרפלציה מס' 21204 על קופות רושמות והגדלת הקלות במס לרכישת קופות רושמות חדשות בקשר להכנסת דרישות משפטיות חדשות:שינויים אלה הם תגובה לנוהג הבלתי הוגן שנצפה של הנפקת מה שנקרא "חשבוניות ריקות" לחברות ידידותיות, בתמורה להטבה כספית, לקבלות פיסקליות שנוצרו מהקופה ולא נאספו על ידי הלקוחות. על בסיס חשבוניות שהונפקו חברות מנכות מע"מ, למרות שלא רכשו בפועל סחורה או שירותים, וכך מנפחות את עלויות המס.

(...) הידוק מערך המע"מ והבטחת יציבות רבה יותר של ההכנסות ממס ערך מוסף, כמו גם מניעת הימנעות ממס היא אחת המטרות המרכזיות של מדיניות המס הננקטת. זוהי גם המטרה העיקרית של הפרויקטים הללו, המציגים פתרונות נוספים המחמירים את מערכת המע"מ ומבהירים את הצעדים שכבר הופעלו בעניין זה.

לסיכום, ניתן לומר כי התקנות החדשות לא מאפשרות לצמצם את ההכנסה בעלויות השגתן במקרה שהעסקה אינה כוללת את מספר זיהוי המס בקבלה. לכן, הקפד לספק למוכר את מספר ה-NIP שלך בעת רכישת חברה.