אי תשלום מקדמת מס הכנסה במועד

מס שירות

יזם המסדיר פעילות עסקית בתנאים כלליים מחויב בתשלום מקדמה למס הכנסה למס המוסמך. עם זאת, בפועל, עלול לקרות שבעקבות חוסר כספים או סתם שכחת תשלום המקדמה במס הכנסה לא משולם במועד.

מועד אחרון לתשלום המקדמה למס הכנסה

נישום המבצע הסדרי מס הכנסה חודשיים בתנאים כלליים מחויב בתשלום מקדמה עד ליום ה-20 של חודש נתון עבור החודש הקודם.

עם זאת, בתשלום רבעוני משלם היזם מקדמה למס הכנסה עד ליום ה-20 לחודש שלאחר הרבעון שעליו חויב המס.

אם, לעומת זאת, היום ה-20 בחודש חל על יום שאינו עובד, מועד התשלום מועבר ליום העסקים הבא.

אי תשלום מס הכנסה במועד כרוך בתשלום ריבית

במצב בו המקדמה למס הכנסה לא משולמת במועד, נוצר על חשבון זה פיגור במס. התוצאה של זה היא ריבית פיגורים, אותה נדרש הנישום לשלם למס. זאת ועוד, באחריות הנישום לחשב את הסכום בעצמו.

עם זאת, אם הנישום אינו משלם מרצונו את הפיגורים בריבית, הם כפופים לאכיפה פיסקלית. המשמעות היא שהיזם, בנוסף לתשלום המס והריבית, יחויב גם בעלויות האכיפה.

אי תשלום מקדמות מס הכנסה והפחתת גובה הריבית

לנישום שלא שילם מראש מס הכנסה במועד יש אפשרות להפחית את גובה הריבית. זה יכול לעשות זאת על ידי:

  • הגשת בקשה לדחיית מועד התשלום או חלוקת התשלום לתשלומים באמצעות תשלום אגרת הארכה נוספת;
  • ביטול מס פיגורים כולל ריבית.

לא תמיד יש צורך בריבית על מקדמות מס הכנסה שלא שולמו

כאמור לעיל, נישום שלא שילם את מקדמת מס ההכנסה במועד מחויב לגבות ריבית איחור. עם זאת, אם סכום הריבית אינו עולה על 8.70 זלוטי, אזי אין צורך לשלם סכום זה למס. עם זאת, אם שווי הריבית שנצברה עולה על 8.70 זלוטי, יהיה צורך בתשלומו יחד עם תשלום המקדמה שאחרי איחור למשרד המס.

אם, לעומת זאת, אי תשלום מס הכנסה מראש אינו מצב רגיל, ולנישום יש אפשרות להסתמך על מוסד האבל הפעיל. חרטה אקטיבית אינה פוטרת את הנישום מחובת הסדר הפיגורים, אלא מגינה מפני סנקציות נוספות.