מחלה בלתי צפויה במהלך חופשת חופשה

שֵׁרוּת

אחת מזכויות העובד הבסיסיות המובטחות בחוק העבודה היא הזכות לחופשת חג שנתית, ללא הפרעה ובשכר. והכל בסדר אם העובד יכול לצאת למנוחה ראויה במועד שסוכם מראש עם המעסיק. הבעיה מתעוררת במקרה של מחלה בלתי צפויה שהתרחשה מיד לפני או במהלך חופשת החגים ועל פי חוק, אינה מאפשרת לנצל את החג בהתאם לייעודו. קוד העבודה קבע מצב חירום כזה ומגדיר בקפדנות מה צריך לעשות.

מחלה במהלך החג

קודם כל, גם המעסיק וגם העובד צריכים לזכור שתקופת החגים בה חלתה המחלה לא אובדת, היא רק משתנה. בפשטות, זמן החופשה ה"מבוזבז" עקב מחלה, יכול לשמש עובד במועד אחר. כדאי לבחור מועד חדש ביחד עם המעסיק כדי שהתאריך יהיה נוח לשני הצדדים. אין להאריך את החופשה באופן שרירותי, כי פעולה כזו עלולה לגרום להשבתה לא חיובית בחברה וכתוצאה מכך להפסדים. בנוסף, זה עלול להיתפס בעיני המעסיק כעזיבה שרירותית מהעבודה ולגרום לפיטורין. המעסיק הוא זה שמסכים לחופשה ורק החלטתו רשאית להאריך את תקופת המנוחה המופרעת.

נושא חשוב נוסף הוא ליידע את המעסיק על הפסקת החופשה והפיכתה לתקופת מחלה, תוך יומיים מהמצב. כמו כן, יש צורך בהעברת חופשת מחלה למטה החברה המאשרת את אי יכולת המשך החופשה עד 7 ימים לכל היותר. במקרים מוצדקים התואמים את הכללים הנהוגים בחברה, מותר להציג את הפטור בצורה אלקטרונית או בטלפון. עם זאת, במקרה זה, זכור להחזיר את המקור לעבודה.

שינוי חופשת החג לתקופת מחלה כרוך גם בהפחתת השכר החודשי. יש לזכור כי דמי מחלה נמוכים מדמי חגים - ככלל, דמי מחלה ישולמו בגובה 80% מהבסיס המוסכם.

אי כושר זמני לעבוד במהלך חופשה שנתית חלה רק על העובד ורק במקרה זה ניתן להפוך את החופשה לתקופת מחלה. הדבר אינו אפשרי אם בן זוגו או ילדו של העובד חולים. גם כשהמצב מאלץ אותו לטפל בבן משפחתו. מכלול אירועים מצער כזה אינו מהווה עילה להגשת בקשה להפסקת תקופת החגים ולשינוי אופייה.