אפשרות לחייב את החייב בעלויות גביית חובות

שֵׁרוּת

נושה, בבואו להחליט על הוצאה לפועל של חובותיו מול חברת גביית חובות, חייב להיות מודע לעלויות גביית חובות לפני משפט – עצם צו גביית החוב או הכנת בקשות תשלום מהוות עלויות נוספות. אולם אם הנושה דואג אפשרות לחייב את החייב בעלויות גביית החוב - יכול להחזיר אותם.

האם ניתן לחייב את החייב בעלויות גביית החוב?

כל יזם במהלך ניהול העסק שלו בהחלט נתקל בבעיה של חשבונית או חשבון שלא שולמו מצד הלקוח שלו. בעיה זו פוגעת במיוחד בחברות ממגזר העסקים הקטנים והבינוניים, שכן לרוב אין להן מומחים בגביית חובות בקרב עובדיהן, ולכן הן משתמשות יותר ויותר בשירותי חברות גביית חובות חיצוניות. כפי שקל לנחש, הבעיה העיקרית של פתרון זה הן העלויות של שירותים מסוג זה, אשר לא ניתן לכסות על ידי החייב באופן עקרוני, ובאחריות הנושה לשלם עבור השירותים הניתנים.

אפשרות לחייב את החייב בעלויות גביית חובות - תקנות משפטיות

עקרון ידוע התקף בכל המשפט האזרחי - עקרון חופש החוזים מאפשר לחייב את החייב בהוצאות ההשבה. כדי שזה יקרה, החוזה שנכרת בין הגופים המבצעים את העסקה (יזם/לקוח) צריך לכלול הוראה, במקרה של איחור בתשלום החוב, זכותה של הנושה להורות על חברה חיצונית על חשבון הנמען, לרבות שליחת בקשות תשלום וחיוב עלויות בגין פעילויות אלו של החייב. יחד עם זאת, חשוב לקבוע את עלויות גביית החוב העתידית כבר בשלב יצירת הסכם כזה.

בשלב בניית ההוראה לעיל בחוזה, כדאי להתבונן בתגובת הצד שכנגד. אם הוא בהחלט לא מסכים לפתרון כזה, נוכל לנחש שהוא לא בטוח בכושר הפירעון שלו או בתשלומים בזמן.