שכר מינימום לעבודה בשנת 2014

שֵׁרוּת

בהתאם לפקודת מועצת השרים מיום 11 בספטמבר 2013, התגמול המינימלי עבור עבודה בשנת 2014 יעמוד על 1,680 זלוטי ברוטו. כתוצאה מכך, המשמעות היא עלייה של 80 זלוטי לעומת 2013. במקרה של אנשים שזהו יחסי העבודה הראשונים עבורם, בשנה הראשונה לעבודה, שכר המינימום עשוי להיות 80% מסכום זה, כלומר 1,344 זלוטי ברוטו.

שכר המינימום ועלויות המעסיק

ניתן להעריך שינויים אלו כחיוביים מנקודת המבט של העובדים. מנגד, מבחינת המעסיקים, העלאת שכר המינימום היא בגדר גידול בעלויות העבודה.

תְרוּמָה

2013 - PLN 1600

2014 - PLN 1680

ביטוח פנסיה למעסיק (9.76%)

PLN 156.16

PLN 163.97

ביטוח אובדן כושר עבודה (6.5%)

104.00 PLN

PLN 109.20

ביטוח תאונות (1.93%)

PLN 30.88

PLN 32.42

קרן עבודה (2.45%)

PLN 39.20

PLN 41.16

קרן תגמולים מובטחת לעובדים (0.10%)

PLN 1.60

PLN 1.68

סה"כ

PLN 331.84

348.43 זלוטי

העלות הכוללת של העסקת עובד במסגרת חוזה עבודה עם שכר מינימום מסתכמת כיום ב- 1,931.84 PLN (1,600 PLN + 331.84 PLN). עם זאת, בשנה הבאה עלות זו תגדל ל-2,028.43 (1,680 PLN + 348.43 PLN). הבדל זה יורגש על ידי המעסיקים, שכן הוא מסתכם ב-PLN 96.59 לחודש.