שכר מינימום לשעה - כמה זה ואיך קובעים אותו?

שֵׁרוּת

עובד המועסק במסגרת חוזה עבודה עשוי לקבל שכר בדרכים שונות.התקנות קובעות אפשרות לסכם עם העובד מערכות תגמול שונות - קבועות, שעתיות, עמלות, עבודה ביחידה. במידה והמעסיק מחליט להחיל את שיטת השכר השעתי עליו לזכור כי הוא מחויב לקבוע את השכר בהתאם לשכר המינימום לשעה. מהו שכר המינימום לשעה ב-2021 וכמה הוא יהיה בשנה הבאה?

שכר מינימום לשעה בחוזה עבודה

שכר המינימום לשעה אינו קבוע ותלוי בשני גורמים:

  1. ממספר השעות שיש לעבוד בחודש,
  2. על שכר המינימום עבור עבודה שנקבע בשנה מסוימת.

התגמול המינימלי עבור עבודה בשנת 2021 הוא 2,800 PLN. ב-2022 זה יהיה 3,010 זלוטי.

לכן התעריף השעתי שונה בכל חודש.

איך מחשבים את השכר לשעה?

לחישוב שכר המינימום לשעה חלקו את שכר המינימום במספר השעות שאתם עובדים בחודש. לכן, אם בינואר 2021 היו לעובד 152 שעות לעבוד, הוא אמור לקבל 18.42 זלוטי לשעת עבודה. בינואר 2022, יהיו גם 152 שעות עבודה, אך שכר המינימום לשעה יעמוד אז על 19.80 PLN.

הטבלה שלהלן מציגה את שכר המינימום לשעה בחודשים בודדים בשנת 2021:

חוֹדֶשׁ

מספר שעות עבודה

שכר מינימום לשעה

יָנוּאָר

152

2800 PLN / 152 = 18.42 PLN

פברואר

160

2800 PLN / 160 = 17.50 PLN

מרץ

184

PLN 2800/184 = PLN 15.21

אַפּרִיל

168

2800 PLN / 168 = 16.67 PLN

מאי

152

2800 PLN / 152 = 18.42 PLN

יוני

168

PLN 2800/168 = PLN 16.67

יולי

176

2800 PLN / 176 = 15.91 PLN

אוגוסט

176

2800 PLN / 176 = 15.91 PLN

סֶפּטֶמבֶּר

176

2800 PLN / 176 = 15.91 PLN

אוֹקְטוֹבֶּר

168

2800 PLN / 168 = 16.67 PLN

נוֹבֶמבֶּר

160

2800 PLN / 160 = 17.50 PLN

דֵצֶמבֶּר

176

2800 PLN / 176 = 15.91 PLN

בתורו, בשנת 2022 זה יהיה כדלקמן:

חוֹדֶשׁ

מספר שעות עבודה

שכר מינימום לשעה

יָנוּאָר

152

PLN 3010/152 = PLN 19.80

פברואר

160

3010 PLN / 160 = 18.81 PLN

מרץ

184

PLN 3010/184 = PLN 16.36

אַפּרִיל

160

3010 PLN / 160 = 18.81 PLN

מאי

168

3010 PLN / 168 = 17.92 PLN

יוני

168

3010 PLN / 168 = 17.92 PLN

יולי

168

3010 PLN / 168 = 17.92 PLN

אוגוסט

176

3010 PLN / 176 = 17.10 PLN

סֶפּטֶמבֶּר

176

3010 PLN / 176 = 17.10 PLN

אוֹקְטוֹבֶּר

168

3010 PLN / 168 = 17.92 PLN

נוֹבֶמבֶּר

160

3010 PLN / 160 = 18.81 PLN

דֵצֶמבֶּר

168

3010 PLN / 168 = 17.92 PLN

במקרה זה, על המעסיק בעת עריכת חוזה העבודה להזין את עומס העבודה ולפרט את התעריף השעתי.

מעסיקים יכולים להסדיר את עובדיהם במערכת של 12 חודשים, שתאפשר להסדיר את שעות העבודה בפועל. עם זאת, כדאי לזכור כי הארכת תקופת ההסדר ל-12 חודשים צריכה להיות מוצדקת מטעמים טכנולוגיים או ארגוניים אובייקטיביים.

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

שכר המינימום לשעה וגובה שכר המינימום

מה אם עובד במשרה מלאה לא מרוויח שכר מינימום כתוצאה משעות העבודה? אז המעסיק מחויב להתאים את התגמול עד לשכר המינימום, כלומר כיום עד 2,800 PLN, ובשנת 2022 ל- 3,010 PLN. ההתאמה חלה על כל שעת עבודה והיא ההפרש הנובע מהשכר לתשלום והשכר הנובע מחלוקת שכר המינימום.

התעריף המינימלי לשעה ופעילות עסקית וחוזה משפט אזרחי

התעריף המינימלי לשעה אינו כולל עצמאים ומועסקים על בסיס חוזה עבודה ספציפי. עם זאת, החל משנת 2017 חל שכר מינימום שעתי על חוזה המנדט ועל חוזה מתן השירותים. זה גם צמוד מדי שנה, ב-2021 זה 18.30 PLN, בשנה הבאה זה יהיה 19.70 PLN. כמובן שבמקרה של חוזים במשפט אזרחי אין חובה לשלם את שכר המינימום הארצי, גם אם סכום זה נמוך יותר ונובע ממספר שעות העבודה.