עלויות הקמת עסק

שירות העסק

בעת פתיחת עסק, יזם חייב לקחת בחשבון לא רק את הפורמליות הנדרשות, אלא גם לשאת כמה עלויות ראשוניות. למרות שפתיחת עסק היא בחינם לחלוטין, עלויות אחרות יכולות להיות גבוהות יחסית. בדקו מה העלויות של פתיחת עסק!

השלב הראשון - רישום חברה ביישום CEIDG-1

השלב הראשון בתהליך הקמת החברה הוא הרישום התקין שלה. בעלות יחידה או שותפות אזרחית רשומים בטופס הרישום CEIDG-1. עצם הרישום של חברה ב-CEIDG הוא ללא תשלום.

בקשת CEIDG-1 עבור אנשים טבעיים היא גם בקשה לכניסה למרשם הרשמי הלאומי של ישויות כלכלה לאומית (REGON), בקשה לזיהוי או עדכון לראש משרד המס (NIP), וכן הצהרה על בחירת צורת המיסוי עם מס הכנסה אישי. בקשה זו מהווה גם הודעה או תיקון להצהרת משלם התרומה ל-ZUS או הצהרה על ביטוח סוציאלי מתמשך לחקלאים - KRUS.

בקשת CEIDG-1 מוגשת למשרד העירוני או העירוני:

 • באופן אישי,

 • אלקטרונית באמצעות חתימה מאובטחת מאובטחת,

 • אלקטרונית ללא חתימה מאובטחת מאובטחת - פרופיל מהימן של ePUAP,

 • בדואר רשום (חתימה נוטריונית).

במקרה של חברות משפט מסחרי, יש צורך ברישום בפנקס בתי המשפט הארצי - עלות רישום כזו היא 500 זלוטי מאגרת בית המשפט ו- 100 זלוטי להכרזה על הרישום הראשון במעקב בית המשפט והכלכלה.

הקמת עסק ומע"מ

במידה והיזם מחליט להיות משלם מע"מ (או מחויב לעשות כן), בנוסף לבקשה לרישום בפנקס הכלכלי, הוא מחויב למלא ולהגיש את טופס הרישום מע"מ-R למשרד המס המוסמך. בטופס היזם נרשם כמשלם מע"מ פעיל או כמשלם מע"מ פטור. באותה הצהרה יכולים נישומים לרשום את ביצוען של עסקאות פנים-קהילתיות.

החל משנת 2015 ההרשמה לצורכי מע"מ היא בחינם. כמו כן בוטלה החובה לקבל אישור הרישום. עם זאת, אם היזם רוצה לקבל אישור כזה, עליו לדעת שהנפקתו עולה 170 PLN.

עלות הדיווח ל-ZUS

בתוך 7 ימים מיום רישום העסק, על היזם להגיש טופס למוסד לביטוח לאומי על מנת לרשום אדם לביטוח:

 • ZUS ZUA - אם הוא אמור להיות מבוטח במלואו (ניהול עסק הוא הכותרת היחידה לביטוח),

 • ZUS ZZA - אם הוא אמור להיות כפוף לביטוח בריאות חובה בלבד (עובד במשרה מלאה ומרוויח משכורת לא נמוכה מהמינימום).

עלות רישום יזם ב-ZUS אינה כרוכה בתשלום.

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

מהן העלויות של פתיחת עסק?

פתיחת עסק, לעומת זאת, קשורה לא רק למילוי הדרישות הפורמליות המפורטות בתקנות משפטיות. נושא חשוב הוא גם גובה העלויות הראשוניות שהיזם העתידי חייב לשאת.

העלויות הגדולות ביותר קשורות לבחירת חברה כעסק. במקרה של הקמת חברה על בסיס ההסכם ושטר ההתאגדות, יש לשלם מס על עסקאות במשפט האזרחי. אם התקנון נערך בצורה של שטר נוטריוני, המס יגבה על ידי הנוטריון עצמו. הבסיס לחישוב המס הוא שווי ההפקדות לנכס או להון המניות של החברה. שיעור המס בתקנון הוא 0.5%.

במקרים מסוימים, התקנות מחייבות לערוך את החוזה בצורה מיוחדת, למשל עבור חוזה שותפות, צורת שטר נוטריון היא חובה. ישנן עלויות נוספות הקשורות לתנאי זה, כי אתה צריך ללכת לנוטריון אשר יערוך את המעשה. התקנון מגדיר במדויק את התמורה המקסימלית שמגיע לנוטריון עבור ביצוע פעולות נוטריוניות. לפני הפנייה לנוטריון מסוים, כדאי לברר היכן תשלמו הכי פחות - כל נוטריון קובע את התעריפים שלו (עם זאת, הם לא יכולים להיות גבוהים מהתקרה הקבועה בתקנה).

הסכום המקסימלי של שכר הטרחה של הנוטריון תלוי גם בגובה הון המניות או התרומות שבוצעו לחברה. הגבול העליון של המס נקבע בתקנת שר האוצר על שיעורי שכר טרחת נוטריון מרביים (יומן החוקים מיום 29.6.04) והוא מסתכם, בהתאם להון:

 • עד PLN 3,000 - PLN 100,

 • מעל PLN 3,000 עד PLN 10,000 - PLN 100 + 3% מהעודף מעל PLN 3,000,

 • מעל 10,000 PLN עד 30,000 PLN - 310 PLN + 2% מהעודף מעל 10,000 PLN,

 • מעל PLN 30,000 עד PLN 60,000 - PLN 710 + 1% מהעודף מעל PLN 30,000,

 • מעל 60,000 PLN עד 1,000,000 PLN - 1,010 PLN + 0.4% מהעודף מעל 60,000 PLN,

 • מעל 1,000,000 PLN עד 2,000,000 PLN - 4,770 PLN + 0.2% מהעודף מעל 1,000,000 PLN,

 • מעל PLN 2,000,000 - PLN 6,770 + 0.25% מהעודף מעל PLN 2,000,000, אך לא יותר מ- PLN 10,000, o מס על ירושה ותרומה לא יותר מ-PLN 7,500.

עמלה עבור הקמת חשבון

ניהול חשבון בנק לחברה הוא חובה רק כאשר צד לעסקה הוא יזם אחר, והערך החד-פעמי של העסקה, ללא קשר למספר התשלומים הנובעים ממנה, עולה על שווה ערך ל-PLN 15,000. יוֹרוֹ.

גובה העמלה עבור הקמת החשבון תלוי בבנק בו נפתח החשבון. עמלה זו עשויה לנוע בין כמה לתריסר זלוטי בערך. יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לעלויות החודשיות של אחזקת חשבון ועמלות, אשר עשויות להשתנות בהתאם לבנק.

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

חותמת חברה

החזקת חותמת אינה מחייבת על פי חוק, אך בדרך כלל יש צורך לנהל עסקים ונדרש על ידי קבלנים. עלות הכנת חותמת משתנה, אך בדרך כלל היא אינה עולה על 30 זלוטי.

עלויות אחרות של פתיחת עסק

יש לזכור כי אלו לא כל העלויות שעליכם לקחת בחשבון בעת ​​הקמת עסק משלכם. אלו רק עלויות הנדרשות על פי תקנות חוקיות או מקובלות (בול). מלבדם, כדאי לקחת בחשבון גם רכישת רישיון, השכרה או רכישת מקום, עלויות הנהלת חשבונות, עלויות רכישת מכונות, מכשירים, מחשבים ושאר ציוד משרדי נחוץ.

בנוסף, יזמים שרכשו מוצרים מסחריים לפני רישום ברשומות (CEIDG-1) ותחילת פעילות עסקית תקינה, חייבים לקחת בחשבון שלא ניתן לכלול את שווי הרכישות הללו ישירות בעלויות הניתנות לניכוי מס. יש להזין רכישות אלו באמצעות המלאי הראשוני כפריט הראשון ב-KPiR. בסוף השנה מושווה את שווי המלאי הראשוני לשווי המלאי הסופי ובהתאם להפרש (חיובי או שלילי) הוא יגדיל או יקטין את עלויות החברה על בסיס שנתי.