הטבות לאישה בהריון מנהלת עסק

שֵׁרוּת

אישה בהריון שמנהלת עסק משלה יכולה לנצל שתי הטבות בסיסיות - דמי מחלה ודמי לידה. גלה על היתרונות לאישה בהריון שמנהלת עסק.

דמי מחלה במקרה של הריון

על מנת להיות זכאי לדמי מחלה בעת ניהול עסק, עליך להיות מכוסה בביטוח מחלה לתקופה של 90 ימים (ברציפות). ככלל, קצבה זו משולמת למבוטח שהופך לא כושר עבודה במהלך תקופת ביטוח המחלה.

תקופת השהייה המקסימלית של אישה בהריון בדמי מחלה היא 270 יום. אזי גובה הקצבה הוא 100% מבסיס החישוב.

מי זכאית לדמי לידה?

דמי לידה ניתנים למבוטחת שבתקופת ביטוח מחלה או חופשת הורות:

 • ילד נולד;

 • אימץ ילד עד גיל 7, ולגבי ילד שהוחלט על דחיית חינוך חובה, עד גיל 10, לגידול ופנה לבית המשפט לאפוטרופסות בעניין אימוצו;

 • אימץ ילד עד גיל 7, ובמקרה של ילד שחינוך החובה שלו נדחה, עד גיל 10, לצורך גידול במשפחת אומנה, למעט משפחת אומנה מקצועית.

כמה זמן משלמים דמי לידה?

תקופת תשלום דמי הלידה עבור לידת ילד היא:

 • 52 שבועות - במקרה של לידת ילד אחד בלידה אחת,

 • 65 שבועות - במקרה של לידת שני ילדים במקביל,

 • 67 שבועות - אם נולדו שלושה ילדים בלידה אחת,

 • 69 שבועות - אם נולדו ארבעה ילדים בלידה אחת,

 • 71 שבועות - אם נולדו חמישה ילדים או יותר בלידה אחת.

חָשׁוּב!

אם הילדה, לאחר שימוש בדמי הלידה לתקופה של 14 שבועות לפחות לאחר הלידה, רשאית להתפטר מקבלת הקצבה ולחזור לעבודה מוקדם יותר. במקרה זה, אבי הילד המבוטח מנצל את יתרת תקופת דמי הלידה.

למשך הזמן שנקבע בהוראות דיני העבודה כתקופת חופשת הלידה, כלומר, בהתאמה:

 • 20 שבועות - כאשר ילד אחד נולד,

 • 31 שבועות - כאשר שני ילדים נולדים בלידה אחת,

 • 33 שבועות - כאשר שלושה תינוקות נולדים בלידה אחת,

 • 35 שבועות - כאשר ארבעה ילדים נולדים בלידה אחת,

 • 37 שבועות - כאשר חמישה ילדים או יותר נולדים במהלך לידה אחת,

זכאית ל-100% דמי לידה. כמו כן, גמלה זו לתקופה שנקבעה בהוראות חוק העבודה כתקופת חופשת הלידה מגיעה בסכום של 100% מבסיס חישוב הקצבה לתקופה עד:

 • 6 שבועות חופשת לידה - אם נולד ילד אחד,

 • 8 שבועות חופשת לידה - במקרה של לידת שני ילדים או יותר במקביל,

 • 3 שבועות חופשת לידה - במקרה של קבלת ילד לגידול ילד, אם המבוטחת זכאית לדמי לידה לתקופה המקבילה לתקופת החופשה בתנאי חופשת לידה, במינימום 9 שבועות. .

דמי הלידה עבור תקופת חופשת הלידה המשתלמים לאחר תום התקופות האמורות עומדות על 60% מבסיס חישוב הקצבה.

חָשׁוּב!

האם רשאית להגיש בקשה לתשלום גמלה בגובה 80% מבסיס החישוב לכל תקופת הגמלה.

התאמת דמי הלידה לגובה גמלת הורים

אדם המנהל עסק שהקצבה שלו תהיה נמוכה מגובה גמלת הורים צריך לקבל את הקצבה עד לגובה גמלה זו. המשמעות היא שהסכום המינימלי שתקבל אם יזמית עבור הזמן שבו היא מממשת את זכויות ההורים יהיה לפחות 1,000 זלוטי.

תשלום תרומות מפעילות עסקית תוך קבלת דמי לידה

במקרה של חופשת לידה, הכלל השולל מהיזם את הזכות לקצבה במקרה של עבודה בשכר (כפי שקורה בדמי מחלה). במועד קבלת דמי הלידה, היזם מחויב לשלם רק את דמי ביטוח הבריאות. מנגד, זכאיות לפיצוי דמי לידה עד גובה גמלת הורים פטורות מתשלום דמי ביטוח בריאות ואינן משלמות כל דמי לידה עד תום החופשה.