חשבון פרטי וחשבון עסקי

שירות העסק

חשבון בנק הוא כיום תקן המשמש כמעט כל אזרח מבוגר (ולא רק). לכן, העובדה שיזם המנהל עסק משלו צריך שיהיה לו חשבון לא מפתיעה אף אחד. עם זאת, על מנת לבחור בדרך הטובה ביותר לתשלום מיסים ודמי ביטוח לאומי, כדאי להכיר את נושא חשבון הבנק בפעילות העסקית. אולי כדאי להקים חשבון עסקי ולנצל את יתרונותיו?

חשבון בנק לאור התקנון

בין העסקאות שמבצע היזם, עשויות להיות כאלו שיש להסדיר באמצעות חשבון בנק. מדובר בעסקאות עם יזמים אחרים, שערכן החד-פעמי עולה על שווה ערך ל-15,000 אירו (מומר לפי שער החליפין של הבנק הלאומי של פולין ביום האחרון של החודש שקדם לחודש שבו בוצעה העסקה) . עם זאת, אם תתבצע עסקה בשווי דומה בין הסוחר לצרכן, לא יחול הצורך בשימוש בחשבון בנק.

בנוסף, כדאי לזכור כי אם משתמשים ביותר מחשבון בנק אחד למטרות עסקיות, יש לדווח על כל אחד מהם למשרד המס המוסמך לנישום.

חשבון פרטי או חשבון עסקי?

התקנון אינו מציין אם יזם המנהל את העסק שלו חייב להיות בעל חשבון חברה נפרד, או שהוא יכול לבצע את ההסדרים הנדרשים באמצעות חשבון אישי. לכן, משלמי המסים מחליטים לעתים קרובות להישאר עם חשבון פרטי.

הנוחות של חשבון אחד היא הנוחות, כמו גם העלויות הנמוכות משמעותית שהבנקים גובים על אחזקת חשבון פרטי בהשוואה לחשבון חברה.

עם זאת, אם הסוחר לא יבחר בחשבון נוסף, הוא עלול להיגרם גם עלויות נוספות. הדוגמה הטובה ביותר היא, למשל, ריבית על כספים שנצברו בחשבון. מאחר שלא ניתן לציין בדיוק באיזו מידה ריבית זו מתייחסת למשאבים פרטיים ועד כמה למשאבים תאגידיים, יידרש הנישום להכיר בה במלואה כהכנסה חייבת במס.

כמו כן עשוי להיות בעייתי למכור את החפצים הפרטיים של היזם, שהתגמול בגינם הועבר לחשבון הבנק. שכן אם תהיה בדיקה, יהיה על הנישום להוכיח שהאמצעים נגעו למעשה במכירות פרטיות, ולא במכירות ארגוניות, שאמורות להיות חייבות במס הכנסה.

כך שאם יזם בוחר בין סידור חשבון פרטי במסגרת הפעילות לבין הקמת חשבון נפרד וארגוני, כדאי לשקול היטב את היתרונות והחסרונות של כל אחד מהפתרונות הללו.