קודי זיהוי ב-JPK - חובה לא נעימה לנישומים!

מס שירות

בתחילת הרבעון השני והשלישי של 2020, יכנסו לתוקף JPK V7M ו-JPK V7K כדי להחליף את קובץ המע"מ והצהרת המע"מ הנוכחיים של JPK ולשלב אותם לאחד. ככל שמועד יישום התקנות החדשות הולך ומתקרב, משרד האוצר פרסם בפברואר 2020 חוברת מידע רשמית עם הסברים מה מכיל SAF-T החדש וכיצד למלא אותו. מהחוברת עולה כי משלמי המסים יידרשו לא רק להגדיר את קבוצת הסחורות והשירותים הנמכרים, אלא גם לסמן את הליכי המכירה והרכישה. כיצד להשתמש בקודי זיהוי ב-JPK? בוא נבדוק את זה!

JPK חדש עבור מי?

את תיק ה-JPK החדש יידרש להגיש נישומים במע"מ שעד כה ערכו הסדרים בצורה של הצהרות מע"מ-7 ו-VAT-7K. על החזרי מע"מ אחרים, כלומר מע"מ-12, מע"מ-8, מע"מ-9M, מע"מ-10 ומע"מ-14, יחולו התקנות הנוכחיות, כך שלא ישתנה כאן שום דבר.

ה-JPK החדש יחליף את הצהרת VAT-7M ו-VAT-7K ואת קובץ JPK_VAT הקיים.

קודי זיהוי ב-JPK

ב-1 באפריל 2020 תיכנס לתוקף גם תקנה חדשה של שר האוצר, ההשקעות והפיתוח על היקף הנתונים המפורטים הכלולים בהצהרות ורישומי מס בתחום המס על טובין ושירותים, לפיה, על פי לסעיף 10 פסקה. 3 בעת מילוי חלק הרישום של מבנה JPK החדש, יש לסמן את קבוצת הסחורות והשירותים.

אילו סחורות ושירותים מסומנים?

בהתאם לסעיף 10 שניות. סעיף 3 לתקנה החדשה, אספקת הסחורה והשירותים תסומן במספר הייעוד המתאים:

 • 01 - למשקאות אלכוהוליים - אלכוהול אתילי, בירה, יין, משקאות מותססים ומוצרי ביניים, כהגדרתם בהוראות הבלו,
 • 02 - עבור הטובין הנזכרים באמנות. 103 שניות 5aa לחוק מע"מ,
 • 03- לשמן להסקה כמשמעותו בהוראות הבלו ושמני סיכה, שמנים אחרים עם קודי CN מ-2710 19 71 עד 2710 19 99,
 • 04 - למוצרי טבק, טבק גולמי, נוזל לסיגריות אלקטרוניות ומוצרים חדשניים, כמשמעותם בהוראות הבלו,
 • 05 - לפסולת - מצויין רק בפריט 79-91 לנספח 15 לחוק מע"מ,
 • 06 - עבור מכשירים אלקטרוניים וחלקים וחומרים עבורם, המפורטים רק בפריט 7-9, 59-63, 65, 66, 69 ו-94-96 של נספח 15 לחוק מע"מ,
 • 07 - לרכבים וחלקי רכב עם קודים בלבד CN 8701-8708 ו-CN 8708 10,
 • 08 - למתכות יקרות ומתכות בסיסיות - מצוין רק בפריט 1-3 לנספח 12 לחוק ובפרט 12-25, 33-40, 45, 46, 56 ו-78 של נספח 15 לחוק מע"מ,
 • 09 - לתרופות ומכשור רפואי - מוצרים רפואיים, מזון לשימושים תזונתיים מיוחדים ומכשירים רפואיים הכפופים לחובת ההודעה האמורה בסעיף. פסקה 37av. 1 לחוק מיום 6 בספטמבר 2001 - דיני תרופות (יומן חוקים משנת 2019, פריט 499, בתיקון),
 • 10 - עבור מבנים, מבנים וקרקעות,
 • 11 - לשירותים בתחום העברת קצבאות פליטת גזי חממה האמורות בחוק מיום 12 ביוני 2015 על תכנית המסחר בקצבאות פליטות גזי חממה (יומן החוקים משנת 2018, סעיפים 1201 ו-2538 ושל 2019 פריט 730, 1501 ו 1532),
 • 12 - לשירותים לא מוחשיים - בלבד: ייעוץ, חשבונאות, משפטים, ניהול, הדרכה, שיווק, משרדים ראשיים, פרסום, חקר שוק ומחקר דעת קהל, עבודות מחקר ופיתוח
 • 13 - לשירותי הובלה וניהול מחסנים - סעיף H PKWiU 2015 סמל ex 49.4, ex 52.1

חשוב לציין, יש להקצות את נתוני הקבוצה לכל חשבונית בנפרד, ואם יש מספר קבוצות של סחורות ושירותים בחשבונית אחת, יש לבחור את כל הקבוצות המופיעות בחשבונית.