מתי יכול בעל דין להגיש בקשה לפטור מאגרת משפט?

שֵׁרוּת

על פטור מהוצאות משפט חלות הוראות חוק הוצאות משפט בתיקים אזרחיים. יש להבין את הפריבילגיה הזו כמצב שבו בעל הדין אינו חייב לשלם אגרה במלואה או בחלקה שקבע בית המשפט בקשר עם ההליך המתנהל. במילים אחרות, הצד אינו משלם אגרת משפט ואינו כרוך בהוצאות אחרות. זהו מצב יתרון ביותר עבור אנשים שיש להם הכנסה מוגבלת ולעתים קרובות אינם יכולים להרשות לעצמם לשלם עבור הוצאות משפטיות.

מי זכאי לפטור מאגרת משפט בתיקים אזרחיים?

את הפטור מאגרת בית משפט יכולים לבקש אנשים אשר:
1. לקבוע אבהות או יולדות ותביעות נלוות;
2. הם מנהלים תביעות מזונות, וכן מבקשת הנתבעת הפחתת מזונות;
3. לבקש כי הוראות חוזיות ייחשבו בלתי חוקיות;
4. התובע או הצד הפונה לבית הדין לעבודה ולביטוח לאומי (עובדים)
ו:
5. קציני מבחן שמונו לתיק נתון על ידי בית המשפט הדן או בית המשפט לאפוטרופסות
6. תובעים ונציב תלונות הציבור;
7. להפעיל נציב תלונות צרכנים במקרים הנוגעים לפרקטיקות של הגבלת תחרות ולפרקטיקות הפוגעות באינטרסים צרכניים קולקטיביים;
8. מפקחי עבודה ואיגודים מקצועיים בנושאים הקשורים לדיני עבודה;
9. צד בנושאים הקשורים להגנה על בריאות הנפש;
10. בעל דין אשר בית המשפט פטור מהוצאות משפט;
11. פוביאט ונציבי תלונות הציבור העירוניים בנושאים הנוגעים להגנה על אינטרסים צרכניים בודדים;
12. הצד המבקש פיצוי על הנזק שנגרם מהפעלת מפעל הכרייה.

פטור משפטי חלקי ומלא מהוצאות משפט

הגורם המקבל את ההחלטה על פטור בעל דין מתשלום הוצאות ההליך המתנהל הוא בית המשפט שניהל את התיק. בעל דין המעוניין לקבל פטור כאמור, צריך להגיש בקשה רלוונטית לבית המשפט בצירוף הצהרה על מצבו המשפחתי הנוכחי, הכנסתו, נכסיו ומקורות הכנסתו. אם בית המשפט לא יקבל את בקשת בעל הדין, ובכך אינו מסכים לפטור מאגרת בית המשפט, רשאי בעל הדין (ללא תשלום) להגיש תלונה על החלטה כאמור. כמו כן, בית המשפט רשאי לשחרר את בעל הדין רק באופן חלקי מתשלום הוצאות המשפט במצב בו יוכל בעל הדין לשלם אותם בחלקם. במקרה זה, בהחלטתו, יפרט בית המשפט את היקף הפטור מהוצאות.
נושא חשוב הוא אמנות. סעיף 108 לחוק אגרות משפט בתיקים אזרחיים, דהיינו מצביע על כך שפטור מהוצאות משפט אינו בגדר פטור מחובת החזר הוצאות המשפט לצד השני, בפרט הוצאות הייצוג המשפטי, קרי שכר הטרחה. על הצד שכנגד לשלם כשכר עבור עורך דין מקצועי שייצג אותה בתיק נתון.