איגודי עזרה והלוואות - איך הם עובדים ומהן חובות המעסיקים?

שֵׁרוּת

ניתן להקים קרן הלוואות וסיוע במקום העבודה אם 10 עובדים מצהירים כי הם מוכנים להשתייך אליה. מטרתו בראש ובראשונה לתמוך בעובדים באמצעות מתן הלוואות והטבות לטווח קצר וארוך במקרה של מצב קשה של חברי אגוד האשראי. הם מהווים אלטרנטיבה להלוואות יקרות ביום המשכורת או הלוואות בריבית גבוהה ומעניקות לעובדים אפשרות לתקן את התקציב בתנאים נוחים מאוד. העובדים, בתשלום סכום מסוים לקופה מדי חודש, צוברים את תרומתם, ממנה הם יכולים לקבל בהמשך הלוואה במידת הצורך, ובמקרה של התפטרות מהקופה הם יכולים להחזיר את הכספים שנחסכו. בזמנים בהם קשה להחזיק עובד בחברה, מלבד הטבות שאינן שכר, כמו סבסוד חופשות או קייטנות לילדים, אחד המרכיבים החשובים המקשרים בין העובד לחברה. עם זאת, הקמת קרן הלוואות וסיוע במקום העבודה מטילה חובות נוספות על המעסיק. כיצד פועלת קופה כזו ומהן חובות המעסיקים בקשר ליצירתה? קרא את המאמר שלנו וגלה עוד!

איגודי סיוע והלוואות - על סמך מה הם נוצרים במקום העבודה?

הבסיס החוקי ליצירת קרן הלוואות וסיוע במקום העבודה הוא אמנות. 39 לחוק מיום 23.5.1991 בדבר איגודי עובדים, הקובע כי "מעסיקים רשאים להקים קרן תגמולים והלוואות, שחברים בה יכולים להיות אנשים המבצעים עבודה בשכר, גמלאים וגמלאים, ללא קשר לחברות באיגוד".

נוסח חדש זה של הוראת החוק הוכנס ביום 1 בינואר 2019 וממועד זה לא רק שכירים כפי שהיה עד ליום 31.12.2018 אלא גם מועסקים על בסיס חוזה במשפט אזרחי או עצמאים. , עשוי להיות שייך לקרן המזומנים וההלוואות, מה שנקרא עצמאי. מאותו יום שונה עצם שמם של אגודות האשראי, שכן בעבר היו ידועות כאיגודי סיוע לעובדים והלוואות. החל מ-1 בינואר 2019 יכולים להיות חברים בקופות ההלוואות והסעד גם מי שנותנים שירותים במסגרת חוזה מנדט, לעבודות ספציפיות ולחברות יחיד.

איגודי עובדים ואיגודי הלוואות וחובות המעסיק

כללים מפורטים להפעלת אגודות אשראי ותפקיד המעסיק בהפעלתן ניתן למצוא בתקנת מועצת השרים מיום 19.12.92 בדבר אגודות הטבות והלוואות עובדים ואגודות חיסכון ואשראי שיתופיות במקומות עבודה. קראנו בו כי על המעסיק:

  • לספק חדר משרדי ולאבטח כראוי את המקום לאחסון כסף;
  • לספק הובלה של כסף מהבנק;
  • לנהל את הנהלת הקופה, הקופה והשירותים המשפטיים שלה;
  • לספק הדפסים וטפסים הדרושים להפעלת קופות רושמות;
  • לבצע ניכויים בשכר עבור דמי הכניסה, הפקדות חודשיות ותשלומי הלוואה לטובת הקופה;
  • לקבל תשלומים מגמלאי זקנה ונכות ומאנשים בחופשת לידה;
  • לבצע תשלומים לחשבון הבנק של הקופה;
  • להודיע ​​לחברי איגוד האשראי לפחות פעם בשנה על מצב התרומות והחובות שלהם.

כפי שניתן לראות, היקף החובות של המעסיק בקשר לתפעול קרן ההלוואות והסיוע במקום העבודה הוא גדול מאוד. כפי שמצוין בסעיף 5 לתקנה הנ"ל, ביצועם התקין על ידי המעסיקים והקופה כולה מפוקחים על ידי איגודי עובדים הפועלים בחצרי מקום העבודה. איגודי עובדים מפקחים על הקמתה והפעלתה של קרן ההלוואות והסיוע.

כיצד פועלות כספי ההלוואות והסיוע במקומות העבודה?

תנאי מוקדם ליצירת קופה במקום העבודה הוא התכנסות של 10 חברים מוכנים להצטרף אליה. הם מתקבלים על בסיס ההצהרה שהוגשה, תוך חודש מיום הגשתה. על מנת להיות חבר באגודת האשראי, על עובד לשלם דמי כניסה שגובהם נקבע על ידי האסיפה הכללית של החברים. כמו כן, חובה על חבר האיגוד בתשלום דמי חבר חודשי, אותה ניתן לנכות מהשכר בגין עבודה או תשלומים אחרים מיחסי העבודה בהסכמתו.

לקרן ההלוואות והסיוע אין אישיות משפטית - היא אינה כפופה לרישום בפנקס בתי הדין הארצי, כפי שקורה למשל במקרה של איגוד מקצועי, אלא כפי שקבע בית המשפט העליון בפסק הדין מאוקטובר. 13, 2006 (III CZP 79/06), ההלוואה היא בעלת אישיות שיפוטית, כלומר היא עשויה להגיש תביעות ולהיות נתבע בבית משפט משותף. כפי שהצדיק בית המשפט העליון בפסק הדין המצוטט, "לעיתים יש לאיגודי אשראי יותר מאפיינים של אדם משפטי מאשר ארגונים חברתיים אחרים שקיבלו סובייקטיביות שיפוטית בבית המשפט. ניתן להעיד על כך, למשל, בהסדרה מפורטת מאוד של המבנה הארגוני של אגודת האשראי, לרבות האפשרות להפוך את איגוד האשראי לפי רצונם של חבריה לאדם משפטי (חסכון שיתופי ואגודת אשראי, בעלת הסמכות החוקית). מעמד של קואופרטיב, סעיף 47 לתקנה). יתרה מכך, איגודי האשראי מילאו וממשיכים למלא תפקידים חברתיים חשובים בדמות קידום רעיון החיסכון, עזרה הדדית ותמיכה כספית לחברים […]”. התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

מהן ההטבות של העמיתים בקרן ההלוואות והסיוע?

בכניסה לחברות בקרן הלוואות וסיוע, עומדת למשתתף בה הזכות לצבור חסכונות בהתאם לכללים הקבועים בתקנון, להשתתף באסיפה הכללית ולבחור ולהיבחר לדירקטוריון הקרן והחברה. ועדת ביקורת. מנגד, זכות השימוש בהלוואות ובמקרה של תאונות אקראיות הזכות ליהנות מהקצבה, מרוויח חבר הקופה לאחר תשלום דמי הכניסה ושתי הפקדות חודשיות לאחר מכן. הזכות לקבל את הקצבה במקרה של אירוע אקראי ולקיחת הלוואה מתקבלת על ידי חבר איגוד האשראי לאחר תשלום שתי הפקדות חודשיות.

האם תרומות החברות כפופות לתפיסת בית המשפט?

בשל העובדה שההפקדות החודשיות שמשלמים עובדים החברים בקופת התגמולים וההלוואות הינן רכושם, נשאלת השאלה האם הם נתונים לתפיסה על ידי עורך דין או רשות אכיפה אחרת. הם ניתנים להחזר במקרה של משיכה של העובד מהקופה, למשל בקשר עם סיום חוזה העבודה. אין בתקנות הוראות תפקוד חברות אשראי שיסדירו נושא זה, אולם מפסיקת בית המשפט העליון מיום 12.6.1975 עולה כי "הפקדות המוטלות על חשבונו האישי של חבר בקופת התגמולים וההלוואות לעובדים. [...] כפופים לאכיפה בהתאם להוראות הרלוונטיות באמנות. 889 ואילך. k.p.c. על אכיפה מחשבונות בנק מיום 12.6.1975 - דיני בנקאות (יומן חוקים מס' 20, סימן 108) ".

המשמעות היא שכרגע הכספים שנצברו על חשבון קרן ההלוואות והסיוע הינם ללא עיקול בסך 1,950.00 PLN.

עם זאת, על מנת שהמעסיק יוכל למסור דבר לרשות האכיפה במהלך תפיסת הפקיד, יש לפרט בצורה ברורה כי מדובר בכספים מסוג זה השייכים לעובד. אם במהלך תפיסת האכיפה שנשלחה למקום העבודה דורש פקיד השופט או גוף אחר, למשל משרד המס או המוסד לביטוח לאומי, לתפוס רק את גמול העבודה או דמי המחלה, המעסיק אינו זכאי להעביר את השווי. של הפקדות העובדים לקרן ההטבות וההלוואות. נכון שהפקיד צריך ליידע את הפקיד כי העובד חבר בקרן ההלוואה והסיוע ויש בה תרומה במזומן, אך אין הוא יכול להעביר דבר ללא בעלות נפרדת לעיקול. כך גם בהלוואה שניתנת לעובד מקרן הלוואות וסיוע. לא ניתן להעבירו לרשות אכיפה ללא כותרת עיקול המתאימה. יש לזכור רק כי סכום ההלוואה המשפיע על חשבון הבנק שנתפס על ידי עורך הדין עשוי להיחסם במלואו על ידי הבנק אם העובד כבר השתמש בכל הסכום ללא עיקול בחודש נתון. במצב זה ניתן לתת לעובד הלוואה במזומן מהקופה, במידה ואפשר בחברה וכמובן במצב בו העובד מבקש מכתב בעניין זה.